10 процента ръст донесе 2021 г. на българския рекламен пазар. Инвестициите в реклама през 2020 г. са 455 млн. лева, а за 2021 г. ще стигнат 502 млн. лева. Така те не само ще надвишат нивата за 2019 г. - отпреди пандемията, но и ще продължат да нарастват, като за 2023 г. се очаква да достигнат 590 млн. лева. Това е увеличение от общо 17% за следващите две години. (Виж таблицата.) Такива са предвижданията на Българската асоциация на комуникационните агенции (БАКА).

Вместо огромен срив заради коронавируса спад от едва 1,4% в рекламата за 2020 г. показват данните на асоциацията. Това се дължи на големия двуцифрен ръст на рекламата в дигиталните медии - 17% спрямо 2019 г., който на практика предотвратява стреса на пазара. Основната част от рекламата онлайн е в социалните медии, показва още докладът на БАКА.

Иначе рекламата през пандемичната 2020 г. спада сериозно, но само в традиционните медии. Най-високият дял от нея през тази година продължава да е за телевизията - 54%, или 247 млн. лв., макар че и тя отчита загуба от 5% спрямо 2019 г. Спадът във всички канали, с изключение на радиото, е в двуцифрени стойности, като в кинорекламата е най-осезаем - от минус 48%.

Оттук нататък прогнозите на БАКА са все оптимистични. С 10% общо нараства рекламата през 2021 г., като дигиталните медии ще очакват увеличение с 13%. Така те ще успеят да привлекат 32% от общите инвестиции за медийна реклама.

Прогнозата за следващите 2 години е пазарът постепенно да расте, като през 2023-а медийните инвестиции ще достигнат близо 590 млн. лв. Ръстът на телевизията ще започне да намалява - от 11% за 2022 г. на 5% за 2023 г. Същевременно дигиталните медии плавно ще увеличават дела си в общия медиен микс до над 32,5% през 2022 г. и ръст с 10% през 2023 г. Очакванията са разходите за реклама в дигиталните канали да достигнат до 198 млн. лв. през 2023 г.

Така и у нас ще се открои световната тенденция рекламата онлайн да става все по-търсена и постепенно да измества останалите медийни канали като най-голям рекламоносител.

Данните за българския рекламен пазар в медиите се основават на експертната оценка на Медийната комисия към БАКА. Данните за инвестиции в дигиталните медии се базират на прогнозата, направена от IAB България.