Общият оборот на Българска фондова борса (БФБ) за ноември възлиза на 65,32 млн. лв. и бележи ръст от 47,28 процента спрямо предходния месец, когато достигна 44,35 млн. лв., съобщава Фондовата борса.
За януари-ноември 2021 г. оборотът се увеличава с 44,48 на сто спрямо същия период на 2020 г.
Броят сделки на БФБ през ноември е 9839, което спрямо реализираните през октомври 5912 сделки представлява увеличение от 66,42 на сто. За януари-ноември сделките са се увеличили с 29,89 на сто на годишна база.
В структурата на търговията на БФБ с най-голям дял от 42,76 на сто (27,93 млн. лв.) е оборотът на сегмент акции Standard, следван от дела на оборота на сегмент Облигации - 23,65 на сто (15,45 млн. лв.) и този на пазар beam - 11,21 на сто (7,32 млн. лв.)
Пазарната капитализация в края на месеца е в размер на 30,26 млрд. лв. или 23,56 на сто от БВП на страната.
В топ 3 на най-ликвидните емисии акции на българския капиталов пазар за ноември са: "Доверие Обединен Холдинг" АД (1559 сделки), "Алтерко" АД (867 сделки) и "Смарт Органик" АД (655 сделки).
Всички борсови индекси на БФБ бележат ръстове през ноември. С най-голямо повишение е индексът на сините чипове SOFIX, който е на плюс 6,64 на сто на месечна база, а от началото на годината отчита ръст от 39,15 на сто. Широките измерители BGBX40 и BGTR30 постигат увеличения съответно от 3,66 на сто и 2,13 на сто на месечна база. През ноември секторният BGREIT регистрира ръст от 1,66 на сто спрямо предходния месец.
В класацията на топ 3 печеливши компании от основния борсов индекс SOFIX през месеца са "Доверие Обединен Холдинг" АД, "Алтерко" АД и "Адванс Терафонд" АДСИЦ, съответно с увеличения от 30,91 на сто, 27,92 на сто и 6,23 на сто. Топ 3 на губещите компании от SOFIX включва "Елана Агрокредит" АД, "Монбат" АД и "Телелинк Бизнес Сървисис Груп" АД, като спадовете при тях са съответно 3,57 на сто, 3,42 на сто и 3,13 на сто. Сред 15-те емисии от SOFIX, шест емисии отчитат повишение през отчетния период, а девет отбелязват спад.
През ноември с акциите на компаниите, търгувани на пазара за растеж beam ("Биодит" АД, "Син Карс Индъстри" АД, "ИмПулс I" АД и "Инфинити Капитал" АД), бяха сключени 865 сделки при оборот от 1,46 млн. лв. През месеца бе осъществено петото IPO на пазар beam - на производителя и дистрибутор на био продукти "Смарт Органик" АД, при което компанията набра капитал в размер на 5,86 млн. лв. През текущия месец броят на сделките на пазар MTF BSE International бяха 434, а оборотът възлезе на 2,43 млн. лв.
От 8 ноември БФБ започна изплащане на шестмесечния дивидент за първо полугодие на 2021 г. Максималната обща сума, която БФБ задели за изплащането на дивидента на акционерите, е 3 620 573 лв. или по 0,55 лв. на акция. Това е най-големия дивидент в историята на БФБ, който бе гласуван на проведеното на 12 октомври 2021 г. Общо събрание на акционерите.
На 9 ноември започна търговията с акции на "Инфинити Капитал" на пазар beam, след успеха на първичното публично предлагане (IPO), в което компанията набра 1 355 516 лева. Размерът на емисията на "Инфинити Капитал" е 1 454 883 лева, разпределен в съответния брой акции, като всяка е с номинална стойност 1 лев. Компанията е първият представител на сектора на недвижимите имоти на пазар beam. Допълнителната сума, набрана от "Инфинити Капитал", ще бъде вложена в реализацията на първия проект, вече като официален собственик и изпълнител - комплекса от луксозни жилища "Аристократ Хилс".
На 11 ноември се осъществи първичното публично предлагане на "Смарт Органик", при което компанията набра максималните почти 6 милиона лева. Близо 2 пъти бяха презаписани акциите на водещия производител на биохрани по време на аукциона. "Смарт Органик" е първата компания от програмата beamUp lab, която прави IPO на пазара за растеж на малки и средни компании beam на БФБ. Борсата допусна до търговия временна емисия акции, издадена от "Смарт Органик" с цел осъществяване на първично публично предлагане на 310 000 броя акции. Това е петото успешно IPO на beam за тази година.
На 26 ноември БФБ и ВУЗФ организираха кръгла маса за Зелената сделка и бъдещето на инвестициите и банкирането. Кръглата маса е част от поредицата специални събития, с които ВУЗФ отбелязва своята 20-а годишнина. Събитието предизвика професионална експертна дискусия, в резултат на която бяха очертани основните ефекти за банките и инвестиционната общност от Зелената сделка. То се проведе в два панела - първият бе посветен на банките, а вторият - на капиталовите пазари. В дискусиите участваха мениджъри и експерти от банки, небанкови финансови институции, други представители на инвестиционната общност и на управляващи дружества, на БФБ, на държавни институции - Министерство на финансите, Комисия за финансов надзор и други.