Дори и след сухия ноември нивото в язовирите не е паднало и не са предвидени ограничения на водата за пиене, става ясно от графика на Министерството на околната среда и водите за декември.

Към 6 декември наличният полезен обем в двата софийски язовира “Искър” и “Бели Искър” е съответно 72,7 и 67,46% от общия. От първия за столицата са отпуснати 12,7 млн. кубика вода за декември, а от втория - 4,5 млн. Количествата дори са по-големи спрямо ноември, когато графикът разрешаваше съответно 12 и 4,1 млн. кубика.

“Среченска бара” е пълен 85,13%, “Христо Смирненски” - 77,8%, “Йовковци” - 88,95%, което е минимален спад спрямо месец назад.

С по-малко от два процента е намаляло нивото на водата и в язовир “Тича”, като в момента то е 68,94 на сто от общия обем. Въпреки това допустимите количества за питейно-битови нужди през декември са увеличени от 2,3 на 2,48 млн. кубични метра за Шумен и Велики Преслав, докато за Търговище остават 0,75 млн.

Малко по-значителен е спадът на наличния полезен обем в “Камчия” - от 81,2 на 76,7% от общия. Промяна в графика за ползване обаче няма.

Към 6 декември нивото на водата в “Ясна поляна” е 53,13%, което е и най-ниското от всички язовири за питейно-битови нужди. Преди месец то е било с около 4% повече. За Бургас от язовира са отпуснати 1,1 млн. кубика вода - колкото и през ноември.

Още повече е намаляла водата в “Асеновец” - от 74 на 65,6%, но за Сливен няма ограничаване на количествата.

Най-пълен в момента е яз. “Боровица” - наличният полезен обем е 95,88%. Нивото на “Студена” е спаднало с около 5%. Перник е единственият град, за който са наложени ограничения в количествата вода - от 1,7 на 1,6 млн. кубика. Също с толкова е намаляла водата и в язовир “Дяково”, като към 6 декември наличният полезен обем е 71% от общия. Съвсем малко е увеличено количеството вода за ВиК - Дупница.