""Топлофикация Русе" е сред пионерите в осъществяването на мащабни проекти за постигане на плавен и справедлив преход. Работим за диверсификация на горивния микс и замяната на въглищата с природен газ и биогорива. Вложили сме много усилия и в подобряване на енергийната ефективност." заяви инж. Севдалин Желев, директор на „Топлофикация Русе“. Той каза, че занапред ще продължават да търсят и прилагат най-ефективните решения за модернизация на централата по начин, по който да отговарят на високите европейски стандарти.

"Задължително правим предварителна оценка на всяка наша инвестиция и отражението й за подобряването на околната среда и качеството на въздуха в гр. Русе." посочи инж. Желев, подчертавайки, че като директор се гордее с постигнатото и въпреки икономическата и енергийна криза ще продължават да отделят значителен ресурс да надграждат постигнатото.

Като най-значим и мащабен проект за трансформация на топлофикацията той открои инвестицията в производство на енергия от природен газ. "Закупихме три газови когенератора. Проектът е на финалната права. По план новите мощности трябва да бъдат включени в експлоатация още през лятото. В момента се извършват довършителни дейности и след като приключат, ще направим тестове." посочи инж. Желев.

"Друг проект с обществена и екологична значимост, е използването на биогорива. Биомасата е чист и възобновяем продукт. При използването му не се отделят вредни емисии. С биомасата ние произвеждаме още по-чиста енергия." заяви инж. Желев. По думите му с инвестициите им стават активен участник в мисията за опазване на околната среда. Директорът на "Топлофикация Русе" каза, че в момента работят по проект за изграждане на инсталация за производство на енергия от биогаз. Той определи проекта като поредната стъпка към трансформация и модернизация на предприятието.

Той заяви, че в обстановката, в която се намираме е много трудно да се правят големи инвестиции, заради огромните загуби, които търпят вследствие на покачването както на цената на въглищата, така и на въглеродните емисии. "За сега природният газ не е основно гориво за нас, но след като включим в експлоатация газовите когенератори, драстичният ръст на цената му, ще бъде проблем. Надявам се още в следващите месеци да бъдат гарантирани сигурни доставки на горивото и то на достъпни цени както за бизнеса, така и за крайните потребители." посочи инж. Желев.

Инж. Севдалин Желев подчерта, че тяхната основна цел е изцяло да преминат към производство на енергия от природен газ и биогорива, приключвайки ерата на въглищата. "Поради военния конфликт е несигурността на доставките на природен газ в краткосрочен план имаме нужда да запазим твърдите изкопаеми горива. Чистото производство на енергия е водещ принцип в инвестиционната ни програма." посочи инж. Желев.

Той заяви, че продължават да извършват подобрения на съществуващите мощности и топлопреносната мрежа. Нашата мисия е да гарантираме надеждно, сигурно и екологично производство на електрическа и топлинна енергия в гр. Русе.

"Очаква ни много работа, но след няколко години "Топлофикация Русе" ще бъде едно по-модерно предприятие с осъвременена визия." категоричен беше инж. Желев.