Правителството в оставка прие решение за мерки за понижаване цените на горивата. Това съобщиха от пресслужбата на кабинета.

Решението е за изпълнение на Регламент на Европейския съюз (ЕС) от 3 юни за изменение на Регламент (ЕС) 833/2014 г. и за предприемане на мерки за понижаване на цените на горивата за гражданите и икономическите оператори. С регламента от 3 юни се въвежда забрана за закупуването, вноса или трансфера, пряко или непряко, на суров нефт или на определени нефтопродукти, ако те са с произход от Русия или се изнасят от Русия.

Съгласно Регламента, считано от 5 декември 2022 г., компетентните органи на България могат да разрешат изпълнението до 31 декември 2024 г. на договори, сключени преди 4 юни 2022 г., или на допълнителни договори, необходими за изпълнението на такива договори, за закупуването, вноса или трансфера на суров нефт, превозван по море и на нефтопродукти с произход от Русия или изнасяни от Русия.

С Регламента предоставената дерогация е обвързана с условието стоките да не се продават на купувачи, разположени в друга държава членка или в трета държава.

Кабинетът реши да се създаде работна група с представители, определени от Националната агенция по приходите (НАП), Агенция „Митници“ и Българската петролна и газова асоциация, която да предложи механизъм и мерки за осъществяването и контрола на забраната. С въвеждането на мерките ще се създадат предпоставки за понижаване на цените на горивата за гражданите и икономическите оператори, което е в подкрепа на обществото, посочват от кабинета.

Със свое постановление правителството в оставка одобри допълнителни разходи по бюджета на Министерството на финансите за 2022 г. в размер до 150 млн. лева. Това съобщиха от пресслужбата на Министерския съвет.

Със средствата ще бъдат изплатени компенсациите на физическите лица, крайни потребители на моторни горива, по мярката на правителството за 0,25 лв. компенсация за литър гориво при зареждане на бензиностанция.

Съгласно Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г. администрирането на компенсацията се извършва от Националната агенция за приходите.