11 268 са свободните работни места на първичния пазар на труда

Нивото на регистрираната безработица се запазва спрямо юни, като за пореден месец достига най-ниската си стойност досега – 4.2%. На годишна база се наблюдава спад от 0.8 пункта, сочи административната статистика на Агенцията по заетостта.

Общият брой на безработните, регистрирани в бюрата по труда, се увеличава незначително през юли до 139 215, като това се дължи основно на регистриращите се украински бежанци със статут на временна закрила. Това е с 416 повече спрямо броя им през юни и с 25 919 или с 15.7% по-малко в сравнение с година по-рано.

През юли са регистрирани нови 20 362 безработни. Те са с 1 698 по-малко от предходния месец, а на годишна база се наблюдава спад от 89 лица. Други 728 души от групите на търсещите работа заети, учащи и пенсионери също са се регистрирали в бюрата по труда през месеца.

Започналите работа безработни през юли са 12 885. Работа чрез бюрата по труда са намерили и 321 лица от групите на пенсионерите, учащите и заетите. През месеца най-голям е делът на започналите работа в сектора на преработваща промишленост – 18,7%, следват тези в държавно управление – 12,9%, хотелиерството и ресторантьорството – 12,6%.

В търговията работа са започнали 12,2% от всички близо 13 000 постъпили на работа безработни, а в строителството – 5,6%.

4 343 безработни от рисковите групи са били назначени на субсидирани работни места през месеца – 2 563 по програми и мерки за заетост и 1 780 – по схеми на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”.

В края на летния сезон заявените работни места на първичния пазар на труда са 11 268. Преобладаващо свободни работни места в реалната икономика са заявени в преработващата промишленост (25.4%), следват хотелиерството и ресторантьорството (15.3%), образование (14.3%), търговията, ремонтът на автомобили и мотоциклети (8.5%), административните и спомагателните дейности (8.0%) и държавно управление (7.3%).

Най-търсените от бизнеса професии през месеца са персонал, зает в сферата на персоналните услуги; преподаватели; машинни оператори на стационарни машини и съоръжения; работници в добивната и преработващата промишленост, строителство и транспорт, работници по събиране на отпадъци и сродни на тях, водачи на МПС и подвижни съоръжения, продавачи.