От пресцентъра на регионалното министерство разпространиха снимки от свършената работа в рамките на днешния ден, от строителя на междусистемната газова връзка на територията на България. Те са от изграждане на противопожарен хидрант в зоната на Диспечерския център до с. Стамболийски, в близост до  Хасково.

Направени са от контролиращите служители на Регионална дирекция за национален строителен контрол.