Европейският съюз има план за намаляване на употребата на пестициди до 2030 г., а как това ще се отрази на земеделските производители в страната ни представи експертът от БАБХ Людмила Донкова по време на Дните на полето.

През следващите години ЕС ще редуцира с 50% употребата на химични и потенциално опасни пестициди, като всяка държава ще има своя индивидуален принос и задачи за достигане на тази цел, обясни Донкова.

Предложението на ЕК за регламент за устойчива употреба на пестициди бе прието на 22 юни 2022 г., като тепърва по него ще се състоят дискусии с всички страни членки. Донкова е част от работната група в ЕК и поясни, че веднъж след влизането на регламента в сила, той ще придобие задължителен характер.

Страната ни има писмо от ЕК, в което се посочва, че България трябва да намали с 35% употребата на пестициди, което е минималният процент съгласно регламента. Междувременно има страни, които са задължени за намаляване на пестицидите с 65% - Испания, Франция, Австрия, и те на несъгласни с това, като ще искат промяна в методологията, уточни експертът на БАБХ.

Според Регламента са забранени всички пестициди в чувствителни зони като обществени паркове, детски градини, спортни площадки, НАТУРА 2000, а ще бъдат наложени и нови правила за контрол на вредителите.

Земеделските стопани ще прилагат по-строго и интегрирано управление на вредителите, според което първо ще се ползват всички алтернативни методи за контрол на вредителите, а химическите пестициди могат да бъдат използвани като последна мярка.