Износът на химични продукти от България за страни извън Европейския съюз възлиза на 1,38 милиарда евро през 2021 г., (0,3 процента от целия износ на химични продукти от ЕС). Това е увеличение от средно с по 4,4 процента годишно спрямо 2011 г., когато са изнесени химични продукти за 897 милиона евро, по данни на Евростат.

Продажбите на химични продукти в Европейския съюз се увеличават с 232 милиарда евро между 2011 и 2021 г., достигайки най-високото си равнище (769 миларда евро) през миналата година, сочат данни на Евростат.
Най-голямо повишение отбелязват продажбите на медицински продукти (средно с по 6,1 процента годишно), чиято стойност нараства от 116 милиарда евро през 2011 г. до 211 милиарда евро през 2021 г.

Износът на химични продукти от Европейския съюз за трети страни е значително по-висок от вноса през предходните 10 години, информира статистическата служба на ЕС. Неговата стойност се увеличава от 266 милиарда евро през 2011 г. на 459 милиарда евро през 2021 г., средно с по 5,6 процента годишно, предаде БТА.

От всички страни в Европейския съюз, Германия е най-големият износител на химични продукти през 2020-а и 2021 г. Износът на Федералната република през миналата година възлиза на 121 милиарда евро, което се равнява на 26 процента от целия експорт на химични продукти, реализиран от страните в Евросъюза. Следват Белгия с износ за 67 милиарда евро (15 процента от общия импорт), Ирландия с оборот от 56 милиарда евро (12 на сто) и Франция с износ за 48 милиарда евро (10 процента от общия експорт на химични продукти).

САЩ, Швейцария, Обединеното кралство и Китай са основните партньори на Европейския съюз в търговията с химични продукти през 2021 г. Най-голям вносител са САЩ (115 милиарда евро), следвани от Обединеното кралство (46 милиарда евро), Швейцария (40 милиарда евро), Китай (33 милиарда евро) и Русия (20 миларда евро).

През предходните 10 години вносът на химични продукти в Европейския съюз от трети страни се увеличава от 172 милиарда евро през 2011 г. на 271 милиарда евро през 2021 г., средно с по 4,7 процента годишно.