Нивото на запасите от газ в подземните газови хранилища (ПГХ) в Европа е средно 94,95 процента към 1 ноември. Българското ПГХ в Чирен е запълнено на 90,41 на сто. Това сочат данните на Асоциацията на европейските оператори на газова инфраструктура (Gas Infrastructure Europe - GIE).

Нагнетяването на газ в съоръженията на ПГХ на континента върви с положителна тенденция, като в някои страни газохранилищата са запълнени с газ на 100 процента.

В Европейския съюз изцяло пълни са хранилищата в Португалия, Белгия и Франция, по данни на GIE. В Дания нивото на запълване е 99,27 на сто, а в Германия - 99,19 процента. Във Великобритания, която вече не член на ЕС, газохранилището също е пълно на 100 процента. В Украйна - на 32,39 на сто.

В ЕС най-малко запълнени са газохранилищата в Латвия (57,69 процента), Унгария (85,72 на сто) и България (90,41 процента).

БТА припомня, че преди около два месеца по предложение на "Булгартрансгаз" и след решение на Комисията за енергийно и водно регулиране бе предприета пазарна мярка за стимулиране на съхранението на природен газ, с която бяха определени нулеви цени за достъп за входните и изходни точки от/към газохранилището за газовата година 2022/2023, считано от 1 октомври тази година. Във връзка с това "Булгартрансгаз" уведоми настоящите и потенциалните участници на газовия пазар в България, че считано от 1 октомври се премахват търговете за капацитет за пренос до входно-изходна точка газоизмервателна станция "Чирен", като капацитетът за вход ще се разпределя на базата на разпределения капацитет за добив, а капацитетът за изход от мрежата ще се разпределя на базата на разпределения капацитет за нагнетяване.

В допълнение, с цел постигане на по-високо равнище на запълване на ПГХ "Чирен" през нагнетателния период и подобряване на използваемостта на свободния капацитет за съхранение, считано от 18 август 2022 г., към съществуващите търгове за капацитет за съхранение, провеждани на Платформата за резервиране на капацитет (RBP) преди месеца за съхранение, се добавят четири допълнителни търга за капацитет за съхранение в рамките на текущия газов месец.

В резултат от тези действия, газохранилището в страната ни надмина миналогодишните стойности но запълване и нивото е с около 10-15 процентни пункта по-високо в сравнение със същия период на миналата година.