С по-малко от 16 лв. се е увеличил размерът на пожизнената втора пенсия за деветте месеца на тази година.

Това показват данни на Комисията за финансов надзор за дейността на частните пенсионни фондове.

240,10 лв. е средният размер на пожизнените пенсии към края на септември 2022 г., показват данните на КФН. В края на миналата година пожизнените пенсии, плащани от частните фондове са били в среден размер от 224, 54 лв. Или увеличението е 15,56 лв.

Плащането на вторите пенсии, за които задължително в частните универсални пенсионни фондове се осигуряват 3,9 млн. души, започна през есента на миналата година. Като в края на 2021 г. пожизнена пенсия са получавали само 270 човека. В края на септември тази година обаче пенсионерите с пожизнена втора пенсия са станали 966.

10 пъти повече са хората, които получават разсрочена втора пенсия за ограничен брой години. В края на септември фондовете са плащали разсрочена пенсия на 9184 души като над 8000 от тези пенсии са новоотпуснати през третото тримесечие на 2022 г. Това означава, че все още едва един от 10 осигуряващи се в частните фондове успява да събере достатъчно пари в партидата си, за да получи право на пожизнена пенсия.

А повече от половината хора, придобили право на втора пенсия, ще я вземат най-много година, показват данните на КФН. Според статистиката на комисията при 8069 новотпуснати разсрочени пенсии за третото тримесечие на 2022 г., 4421 пенсии ще бъдат плащани само година. След това хората ще трябва да разчитат само на пенсията си от НОИ.

Разсрочените пенсии обаче са чувствително по-големи по размер от пожизнените. При тях средната сума за всички фондове е 341, 54 лв. или със 100 лв. над размера на пожизнените. При разсрочените има и по-голямо увеличение на размера като за девет месеца той се е вдигнал с 57, 27 лв.