Цените на дървата за огрев да бъдат оповестявани до края на май, а снабдяването на хората да бъде с приоритет. На първо място трябва да се осигуряват дърва, добити от общински горски територии, а едва след изчерпването на този ресурс да се прибягва към държавните гори. Това гласи предложение на ГЕРБ-СДС за промяна в Закона за горите, внесено от група депутати начело с Десислава Танева.

Според текстовете кметовете ще бъдат глобявани с до 2000 лева,

ако не са изготвили коректно списъците с желаещи за дърва в даденото населено място. Според сегашната действаща норма глобата е до 500 лева.

От ГЕРБ предлагат общото количество, което едно домакинство може да закупи на корен за година да е до 10 кубика. Сходно предложение има внесено и от депутати на “Продължаваме промяната”.

Ежегодно, в периода от началото на месец февруари до края на месец април кметовете и общинската администрация в населените места провеждат информационна кампания по изготвяне на списъци на нуждаещите се от закупуване на стояща дървесина на корен. Списъците ще трябва да бъдат обявени на видно място в сградата на общината, както и да се публикуват на интернет страниците на съответните регионални дирекции.

Със заключителната разпоредба се предлага допълнение в Закона за лова и дивеча, според което се допуска по предложение на изпълнителния директор на Агенцията по горите и Българската агенция за безопасност на храните да се ограничи добивът на дървесина за определен срок от време, до два месеца, с цел осигуряване на спокойствието на дивеча в периоди на размножаване и раждане на потомство.

С предложенията се завишава и контролът относно ползването на дървесна биомаса в горивните инсталации

съгласно изискванията на Стратегията на ЕС за горите за 2030 г. и Закона за енергията от възобновяеми енергийни източници тя да се добива само от отпадъчна дървесна биомаса. 

От “Промяната” са внесли и предложение, с което искат регионалните дирекции по горите да бъдат контролният орган по процеса на снабдяване на дърва за огрев. Предлага се общините и държавните горски стопанства да са задължени поотделно да изпъляват заявки съответно от общински и държавни гори, като правоимащите лица по постоянен адрес да имат право на избор къде да си заявят закупуване на дърва за огрев.

От ПП искат да се премахне спорната практика за продажба на дървесина на корен.