Над 3 милиона лева бонуси за 2022 година са раздадени на служителите в администрацията на Министерски съвет. Това показва писмен отговор на служебния премиер Гълъб Донев до депутати от БСП. В него той посочва, че изплатените средства са допълнителни възнаграждения на база постигнати резултати, които са част от брутната заплата.

От текста става ясно, че по време на правителството на Кирил Петков за периода от 01.01.2022 г. до 01.08.2022 г. са разпределени 1 976 559 лв. на 433 служители, а от 02.08.2022 г., когато Гълъб Донев пое служебното, до 31.12.2022 г. са изплатени още 1 144206 лв. на 405 служители.

Служебният премиер уточнява, че през изминалата година на него, заместник министър-председателите и министрите не са изплащани средства за допълнително стимулиране и други финансови стимули и награди.

Такива обаче са получили съветниците на политическите кабинети на министър-председателя и заместник министър-председателите, както следва:

За периода от 01.01.2022 г. до 01.08.2022 г.:

  • Политически кабинет на министър-председателя - 118 529 лв.;
  • Политически кабинет на заместник министър-председателя по еврофондовете и министър на финансите - 4556 лв.;
  • Политически кабинет на заместник министър-председателя по ефективно управление - 40 817 лв.;
  • Политически кабинет на заместник министър-председателя по климатичните политики и министър на околната среда и водите - 6 902 лв.;

За периода от 02.08.2022 г. до 31.12.2022 г.:

  • Политически кабинет на служебния министър-председател - 20 741 лв.;
  • Политически кабинет на служебния заместник министър-председател по управление на европейските средства - 4 238 лв.;
  • Политически кабинет на служебния заместник министър-председател по социалните политики и служебен министър на труда и социалната политика - 7020 лв.;
  • Политически кабинет на служебния заместник министър-председател по обществения ред и сигурност и служебен министър на вътрешните работи - 4 141 лв.

Донев посочва още, че от 02.08.2022 г. до 31.12.2022 г., в политическия кабинет на служебния министър-председател няма съветници, с които са сключвани граждански договори.

Целия документ вижте тук.