"Булгартрансгаз“ ЕАД ще може да сключи договор за държавно гарантиран заем с нидерландската банка "ИНГ Банк Н.В.", чрез софийския й клон, за финансиране на Междусистемна реверсивна газова връзка България - Сърбия, съобщиха от правителствената пресслужба. Това става възможно, след като Министерският съвет одобри на днешното си заседание проекта на гаранционно споразумение между Република България и "ИНГ Банк Н.В.", нидерландска банка, чрез "ИНГ Банк Н.В." - клон София и упълномощи министъра на финансите да го подпише.

Прогнозните инвестиционни разходи по изграждането на връзката със Сърбия възлизат на 76,7 млн. евро без ДДС. Предвидено е този ресурс да бъде осигурен чрез безвъзмездно финансиране от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност 2014-2020“ и от Механизма за свързване на Европа (Connecting Europe Facility), дългосрочно заемно финансиране, обезпечено с държавна гаранция и собствен капитал на „Булгартрансгаз“ ЕАД.

Предложеният заем с държавна гаранция за проекта е в размер до 49 071 661 евро, периодът на усвояване - до 31 декември 2023 г. и срокът за погасяване - пет години от изтичането на едногодишния гратисен период.

От правителството припомнят, че проектът „Междусистемна газова връзка България - Сърбия на българска територия“ включва изграждането на нов газопровод от съществуващо съоръжение на „Булгартрансгаз“ ЕАД при Нови Искър до границата със Сърбия.

Линейната част на газопровода е с дължина около 62 км на българска територия.

За пълната реализация на обекта се предвижда изграждането на две автоматични газорегулиращи станции, една газоизмервателна станция в Калотина, както и две газопроводни отклонения за Сливница и Драгоман.

Капацитетът на новата газова инфраструктура ще бъде 1,8 млрд. куб. м на година, с възможност и за реверсивен поток. С реализацията на проекта ще бъде създадена нова входно-изходна точка на междусистемно свързване на границата България-Сърбия с инфраструктурата на преносния оператор на Сърбия и нови национални изходни точки до клиенти на територията на Република България.

Реализирането на този проект цели да допринесе и за повишаване на надеждността на снабдяването с природен газ и развитието на конкурентен национален пазар за природен газ с възможност за задълбочаване интеграцията на газотранспортните системи и газови пазари на регионално ниво и в общия енергиен пазар на Европейския съюз, посочват от правителствената пресслужба.

На 12 януари директорът на „Сърбиягаз“ Душан Баятович каза, цитиран от сръбските медии, че газовата връзка с България ще бъде завършена до началото на следващия отоплителен сезон, съобщиха тогава. Към момента тогава са закупени около 50 на сто от тръбите, около 90 на сто от трасето е разчистено. Около 25 процента от тръбите са заварени и трябва да започне полагането. По думите на Баятович няма да има проблем със завършването на сръбското трасе от Ниш до Димитровград.

Вижте какво още реши служебното правителство днес.