Служебният кабинет пое държавна гаранция за кредит от нидерландската ИНГ банк чрез клона ѝ в София за финансиране на реверсивната газова връзка с Гърция. Договорът е между банката и “Булгартрансгаз”.

Прогнозната сума за изграждане на интерконектора е 76,7 млн. евро. А заемът е 49 млн. евро с период на усвояване до края на тази година и на погасяване - 5 години.

Източниците на финансиране на проекта са още ОП “Иновации и конкурентоспособност” и Механизмът “Свързана Европа”.

Газопроводът е от Нови Искър до границата със Сърбия, дължината му на българска територия е 62 км. Ще има две газопроводни отклонения за Сливница и Драгоман. Капацитетът на тръбата е 1,8 млрд. куб. м на година с възможност и за реверсивен поток. С построяването му ще бъде създадена нова входно-изходна точка на междусистемно свързване на границата на България със Сърбия.

В сряда кабинетът даде и разрешение на два кораба под чужд флаг да направят нов експлоатационен сондаж при газовото находище “Галата”. От енергийното министерство казаха, че в него имало остатъчен газ, който концесионерът “Петрокелтик” искал да добие.

На същото заседание правителството удължи с 15 години концесионния договор на “Петрокелтик” ООД - Люксембург, за находище “Каварна - изток”. Концесионерът е заявил, че има още запаси в находището, които биха останали неиззети.

.