България има второто най-ниско съотношение на държавно-гарантиран дълг към размер на икономиката в Европейския съюз. Това показват данните на европейската статистическа служба Евростат за 2021 г.

От Евростат посочват, че държавните гаранции са най-често използваните инструменти при осигуряване на финансиране за различни компании, като други варианти включват залагането на активи.

Данните показват, че под 1 на сто от БВП на България е размерът на дадените държавни гаранции, като той също е на подобно нива в Ирландия (1-во място по най-ниско ниво на съотношението държавно-гарантиран дълг към БВП), Чехия (3-о място) и Словакия (4- място).

През 2021 г. най-високият общ процент на държавни гаранции е регистриран в Германия (17,3 на сто от БВП), Австрия (17,0 на сто), Финландия (17,0 на сто), Италия (16,0 на сто) и Франция (15,2 на сто).

БТА припомня, че държавно-гарантираните заеми в голямата си част в България са дадени на компании под контрола на правителството и най-често те са в енергийния сектор.

Най-големият гарант по този вид заеми е централното правителство, а в по-малка степен управата на отделни области/региони и общини.

Нивото на задълженията на публичните предприятия, извън държавното управление, през 2021 г. варира в широки граници в държавите-членки на ЕС. Значителни задължения са регистрирани в Гърция (163,0 на сто от БВП), пред Холандия (99,1 на сто), Германия (94,9 на сто), Люксембург (73,5 на сто) и Франция (70,2 на сто).

За разлика от тях в Словакия (3,6 на сто), следвана от Испания (5,6 на сто), Румъния (8,3 на сто), Хърватия (9,1 на сто), Литва (10,0 на сто) и България (11,6 на сто) са регистрирани най-ниските задължения на публичните компани като процент от БВП.