Нетните преки чуждестранни инвестиции, реализирани от инвеститори от държави в Европейския съюз в трети страни, възлизат на 9,306 трилиона долара през 2021 г., информира Евростат. Това представлява повишение с 6 на сто спрямо 2020 г. (9,286 трилиона долара), когато е отчетен спад на инвестициите заради пандемията от коронавирус.

През 2021 г. е отчетено и повишение на инвестициите, реализирани в страните от Евросъюза от инвеститори извън ЕС. Тези вложения се увеличават с 3 на сто през 2021 г. (7,558 милиарда долара) в сравнение с 2020 г.

Дружествата със специално предназначение, рeгистрирани в Европейския съюз, продължават да играят сериозна роля в инвестиционния процес, отбелязва Евростат. През 2021 г. те реализират 33 от преките чуждестранни инвестиции в трети страни.

Преки чуждестранни инвестиции по страни

В края на 2021 г. САЩ са страната, в която инвеститори от ЕС са вложили най-много (2,512 трилиона долара, или 27 на сто от общия обем на преките чуждестранни инвестиции), следвана от Обединеното кралство (2,059 трилиона долара, 22,1 на сто) и Швейцария (885 милиарда долара, 9,5 на сто).

Канада (270 милиарда долара), Сингапур (263 милиарда долара), Бразилия (262 милиарда долара), Русия (255 милиарда долара) и Китай (233 милиарда долара) са привлекли по около 3 на сто от преките чуждестранни инвестиции, реализирани от инвеститори, регистрирани в Евросъюза, предаде БТА.

Инвеститори от САЩ са вложили най-много средства в страните от Европейския съюз в края на 2021 г. (2,465 трилиона долара, или 32,6 на сто от общия обем на преките чуждестранни инвестиции.). Следват инвеститори от Обединеното кралство (1,414 трилиона долара, 18,7 на сто)., Швейцария (613 милиарда долара, 8,1 на сто), Бермуда (405 милиарда долара, 5,4 на сто) и Канада (267 милиарда долара, 3,5 на сто).