През януари 2023 г. България е изнесла стоки към страни извън ЕС за 1,3 милиарда евро, а е внесла за 1,8 милиарда евро, което означава, че регистрира търговски дефицит в размер на 500 милиона евро.

Износът на стоки от държавите от Европейския съюз за трети страни през януари 2023 г. възлиза на 198,6 милиарда евро, или ръст от 10,6 на сто спрямо януари 2022 г. (179,6 милиарда евро), според първата оценка на данните, разпространени днес от Евростат. Вносът достига 233,3 милиарда евро, или ръст от 7,0 на сто. Това означава, че търговският дефицит възлиза на 34,6 милиарда евро спрямо дефицит от 38,6 на сто през ноември 2021 г.

Вътреобщностната търговия в ЕС нараства до 345,7 милиарда евро през януари 2023 г., което е повишение с 12,1 на сто спрямо януари 2022 г.

За периода януари-декември 2022 г. износът на стоки от ЕС се покачва до 2,572 трилиона евро, или ръст от 17,9 на сто на годишна основа, а вносът скача до 3,004 трилиона евро, или ръст от 41,3 на сто. Общият дефицит на ЕС за периода възлиза на 432,1 милиарда евро, спрямо излишък от 55,0 милиарда евро за периода януари-декември 2021 г.

Търговията в рамките на ЕС за периода януари-декември се увеличава до 4,227 трилиона евро, или увеличение от 22,8 на сто спрямо същия период на миналата година.

През януари 2023 г. износът от еврозоната към държави извън ЕС възлиза на 222,9 милиарда евро, или ръст от 11,0 на сто на годишна основа, сочат първите предварителни данни на Евростат. Вносът достига до 253,5 милиарда евро, или ръст от 9,7 на сто спрямо януари 2022 г. В резултат дефицитът в търговията със стоки на еврозоната със страните извън ЕС достига до 30,6 милиарда евро през януари 2023 г., спрямо 30,2 милиарда евро година по-рано.

Вътрешната търговия в еврозоната възлиза на 223,8 милиарда евро, или ръст от 11,6 на сто на годишна основа.

Основните търговски партньори на ЕС през януари 2023 г. са САЩ, Китай, Великобритания, Швейцария и Норвегия, която измества Русия от петото място в тази класация и тя се класира седма, след Турция.

Търговията на Евросъюза с Китай и Норвегия е на дефицит през този период, а спрямо другите три страни е с положителен баланс, предаде БТА.

През януари 2023 г. всички страни от ЕС регистрират ръст на износа към страни извън ЕС, с изключение на Естония (-18,1 на сто), Ирландия (-11,9 на сто), Малта (-6,1 на сто) и Румъния (-1,3 на сто). Най-голямо нарастване на износа регистрират Словения (+63,2 на сто) и Кипър (+61,8 на сто).

Повечето страни от Евросъюза регистрират ръст на вноса на стоки от трети страни през януари 2023 г., но при 9 от тях е отчетен спад. Най-голям ръст е регистриран в Кипър (+439,9 на сто), Малта (+84,6 на сто) и Словения (+43,3), а най-голямо намаление в Естония (-29,5 на сто), Люксембург (20,4 на сто) и Латвия (-19,7 на сто).