Европейският съюз постигна тази нощ политическо споразумение за разгръщането на станции за зареждане на незамърсяващи превозни средства, задвижвани чрез електричество или водород, през идните години. Споразумението предвижда места за зареждане по основните европейски транспортни коридори и обхваща автомобилите, камионите, корабите и самолетите, се отбелязва в съобщение на Европейската комисия.

Въвеждат се задължителни цели за развитие на инфраструктурата, съобразени с броя на продадените нови незамърсяващи превозни средства. По Трансевропейската транспортна мрежа (ТТМ), към която в България се причислява магистрала "Тракия", се предвижда обособяването на места за зареждане на всеки 60 километра. След 2025 г. се очаква да има подобни зарядни станции с мощност поне 150 киловатчаса.

На всеки 60 километра от пътищата по ТТМ до 2030 г. се очаква да бъдат изградени и станции с мощност от поне 350 киловатчаса за зареждане на камиони. Тези станции трябва да бъдат обособени на охраняеми паркинги, с възможност за продължителен престой на превозните средства.

След 2030 г. в ЕС на всеки 200 километра водачите трябва да имат достъп до места за зареждане с водород. При корабоплаването се предвижда в същия срок да бъде осигурен достъп до електрозахранване в големите пристанища за 50 пътнически плавателни съда или за 100 контейнеровоза.

До 2025 г. на европейските летища на всяка самолетна стоянка на ръкав трябва да бъде осигурено електроподаване, а до края на десетилетието - и до отдалечените от терминалите стоянки. Комисията отбелязва още, че предстоят стъпки за окончателното одобрение на посочените промени.