По-евтините горива и енергия вече започват да се отразяват на хранителните стоки, но засега се понижават само цените, по които производителите им ги продават.

Според данните на НСИ, публикувани в четвъртък, общият индекс на цените на производител през февруари се е понижил спрямо предходния месец с 5,9%, а само на производителите на хранителни стоки - с 0,2%. Това е първото понижение на цените на храните, установено от близо година насам. В сравнение с февруари на 2022 г. цените на производител на хранителни стоки все още са по-високи с 23,1%.

Единствено при производството на основни метали има понижение и на годишна база в рамките на 3,1%. Металите започнаха да поскъпват още през 2021 г., когато световната икономика претърпя краткотраен бум, последвал пика на пандемията, и вероятно затова сега при тях първо се наблюдава понижение на цените.

Сравнително рядко се случва, но през февруари цените на производител за вътрешния пазар намаляват с повече, отколкото цените на стоките, предназначени за износ. При цените за вътрешния пазар намалението на месечна база през февруари е 7,9%, а за външния пазар - само с 1,9%.