България остава една от малкото страни не само в Европйския съюз, но и на Балканите, която не дава никакви субсидии при покупката на нов електрически автомобил. Даже в съседна в Сърбия, която не е член не ЕС, стартира екопрограма за насърчаване на купването не само на електричесик превозни средства, но и на хибриди.

За чисто електрически автомобили сумата, давана от правителството е 5000 евро на возило, а за хибрид е между 2500 и 3500 евро. Заявката за субсидия може да бъде подадена до 31 октомври 2023 г. и от нея може да се възползват, както физически така и юридически лица.

Субсидиите ще се отпускат по ред според получените искания до края на октомври, докато се изразходват планираните средства от 294 милиона динара или около 2,5 милиона евро.