Търсим баланс между производителните и защитните функции на горите, казва инж. Цветомир Генов, директор на Държавното горско стопанство в Кости

Как се отглеждат дървета на бъдещето, показаха експерти от горското стопанство в Кости.

В парк “Странджа” бе демонстриран т.нар. Саарландски метод, приложен за първи път във Франция. В тези гори

гнезди малкият креслив орел, който е вписан в Червената книга

на България, а Странджа е едно от характерните му местообитания.

Затова по инициатива на Държавната агенция по горите бе организирана първата медийна обиколка по проекта “Мерки за опазване на малкия креслив орел и неговите местообитания в България” по програма LIFE на Европейския съюз.

“При Саарландския метод избираме т.нар. дървета на бъдещето, които трябва да бъдат опазени и отгледани. Те са от всички видове, характерни за гората. Методът е изключително подходящ за района на Кости, защото в Странджа има много защитени територии, а ние се стремим

да сведем до минимум човешката намеса и навлизането на тежка техника”,

коментира директорът на горското стопанство инж. Цветомир Генов.

Експертът обясни, че в основата на метода е индивидуалната грижа за всяко дърво, като се търси баланс между производителните и защитните функции на горите.

“За сметка на традиционното залесяване тук се полагат грижи за избрани дървета. Те трябва да са с добро качество, жизнени и да са равномерно разпределени върху цялата площ”, обяснява инж. Генов. Методът е пример как може да бъде стопанисван горският ресурс така, че гората да изпълни всички свои функции, включително производство на висококачествена дървесина. И то с минимални средства, при спазване на високи стандарти за опазване на природата, твърдят горски експерти.

Казват, че дърветата, които се отглеждат по този метод,

произвеждат дървесина без чепове, с равномерни годишни пръстени

и без гнилости.

“Отбелязваме ги и ги отглеждаме с една-единствена цел - опазване на биологичното разнообразие”, казва инж. Георги Георгиев, зам.-директор на стопанството в Кости.

Според него не по-малко важен е и изборът на т.нар. дървета конкуренти, които пречат на избраните. Те се опръстеняват така, че в близките 2-3 години се очаква да се разпаднат сами. Част от кората на тези дървета се премахва и така те се нараняват, а впоследствие започват да изсъхват.

Тези дървета обаче не падат веднага, както се случва при класическата сеч. Те живеят още няколко години, през които могат да бъдат място за гнездене на птици, обясняват от горското стопанство.

При този метод в гората се работи само с ръчни инструменти, за да не се вдига шум, да няма газове и вибрации, което го прави възможен дори през гнездовия период на птиците, сред които е и малкият креслив орел.

Малкият креслив орел - мигрантът, който идва в Бургас да се грижи за малките си

Орнитолог: Не пипайте ранени диви птици

Районът около Бургас е изключително важна част от миграционния път на малкия креслив орел, чиято популация у нас е не повече от 1000 двойки, казва Стойчо Стойчев от Българското дружество за защита на птиците. Орнитолозите работят с агенцията по горите по проекта за опазването му. Стойчев разказва, че малкият креслив орел е типичен мигрант и подобно на щъркелите идва у нас през пролетта, за да отгледа поколение, а наесен отлита в Африка. “При придвижването си реещите се птици използват топлите потоци въздух, които са най-силни на морския бряг. Повечето идват тук не само заради мощните термали, но защото

оттук е единственият път до Африка,

без да пресичат море”, разказва д-р Петър Янков от БДЗП.

В рамките на проекта за опазване на малкия креслив орел орнитолози са поставили предаватели на няколко птици и следят съдбата им.

“Имаме такива, които оцеляха и вече чакаме да започнат да се размножават у нас”, разкрива Стойчо Стойчев. Той предупреждава, че ако не се вземат мерки, има опасност да загубим този вид орел. Той е един от застрашените защитени видове, наричан още горски, защото местообитанията му са разредените гори.

“Опазването на малкия креслив орел много зависи от правилното стопанисване на горите. Тази птица се явява

чадър, под който се скриват много други видове

Той има нужда от стари и здрави дървета, които ние можем да опазваме. Така ще даваме възможност в тези гори да оцеляват видове като синигера и прилепите”, допълва Стойчев.

Експертът припомня, че основните заплахи за малкия креслив орел са намаляването на местообитанията му, на пасищата и откритите пространства, откъдето намира храна, както и преследването от хора.

Колегата му Петър Янков пък предупреждава в никакъв случай да не се правят опити да се спасяват ранени птици, тъй като някои видове могат да бъдат много опасни. “Чаплите например, когато са ранени, атакуват с острата си човка подобна на кама директно в очите. Законът за биологичното разнообразие забранява на когото и да е от нас да взема от земята дори мъртво животно от защитен вид, а повечето бозайници и птици са под защита на закона”, обяснява орнитологът. Той съветва, ако попаднем в подобна ситуация, да позвъним на тел. 112, тъй като само служителите на регионалната инспекция по околната среда имат право да се намесят.

Защитената местност “Пода”, която се намира в южния край на Бургас, е едно от малкото места в Европа, където на площ от едва 1 кв. км са установени 315 вида птици.

Стойчо Стойчев и Петър Янков разказват за малкия креслив орел.
Стойчо Стойчев и Петър Янков разказват за малкия креслив орел.