България вкарва в законодателството си още една евродиректива, с която ЕС се надява да събере допълнително между 50 и 70 млрд. евро годишно от данъци

Големите компании, които имат международни собственици, ще обявяват какви приходи и печалби имат. Това предвиждат промени в Закона за счетоводството, публикувани за обществено обсъждане. Те се правят заради евродиректива, която и България трябва да приложи. Така мултинационалните компании, както и техни дъщерни предприятия, които се контролират от тях, ще публикуват информация за платения от тях подоходен и корпоративен данък. Изискването важи за фирми, които имат над 1,5 млрд. лв. годишни приходи, и влиза в сила от 1 януари 2025 г.

Ако фирмена  група осъществява дейност в ЕС само чрез дъщерни предприятия и клонове, те ще обявяват декларацията на корпорацията майка, а ако такава няма, ще трябва да публикуват цялата информация, с която разполагат.  Корпорациите ще плащат данъци в държавата,  в която са реализирани печалбите.

Експертите на финансовото министерство смятат, че прозрачността на бизнеса на големите фирми ще се отрази благоприятно на пазара, на който работят, ще има равностойни гаранции за защита на инвеститорите, кредиторите и всички заинтересовани лица. “Обществото ще става по-ангажирано, работниците и служителите - по-добре осведомени, а инвеститорите - по-малко склонни да избягват облагане с данъци и прехвърляне на печалби“”, пише в мотивите към промените в закона.

С новите текстове  ще се помогне и за прилагане на Конвенцията за борба с подкупването на чужди длъжностни лица в международни търговски сделки. За целта са предвидени глоби за подправяне на счетоводството, при което е възможно укриване на данъци. Санкция от  5000 до 15 000 лв. има за физически лица, а за предприятие е от 10 000 до 20 000 лв.

През 2021 г. бе постигнато споразумение в рамките на  Организацията за икономическо сътрудничество и развитие минималният корпоративен данък върху печалбата на мултинационалните компании да бъде поне 15%. За него гласуваха 130 страни, представляващи над 90% от световния БВП, включително и България.

Според Европейската комисия мултинационалните предприятия са способни да се възползват от пропуските в националното и международното данъчно законодателство, за да прехвърлят печалбите си от една държава в друга и така да намалят плащаните данъци. Ежегодните загуби на държавите членки на ЕС от избягването на данъци от страна на мултинационалните предприятия се оценяват между 50 и 70 млрд. евро.