България запазва второто си място в Европейския съюз сред страните с най-нисък дълг, според последните официални данни от Евростат от юли т. г., съобщават от Министерството на финансите (МФ).

Към края на първото тримесечие на годината съотношението на дълга на сектор "Държавно управление" към брутния вътрешен продукт (БВП) на страната е възлизал на 22,5 процента, като само Естония е имала по-нисък дълг.

Всички други 25 страни членки имат по-високи нива на дълга, при средно за ЕС - 83,7 процента.

През последните години се наблюдава трайна тенденция за намаляване на нивата на съотношението на държавния дълг в България към БВП, като тя се запазва дори след изолираното увеличение през 2020 г. вследствие на пандемията от КОВИД-19.

През 2017 г. нивото на дълг на България е било 25,1 процента от БВП, през 2018 г. – 22,1 процента , през 2019 г. – 20 процента, през 2020 г. – 24,5 процента, през 2021 г. – 23,9 процента, през 2022 г. – 22,9 процента, а към края на 2023 г. се очаква да бъде около 22 процента, се отбелязва в съобщението.

От МФ припомнят, че със Закона за държавния бюджет за 2023 г., приет от парламента на 28 юли т.г., се предвижда максимално ниво на новия държавен дълг в размер на 7,5 млрд. лв. От тях приблизително 3 млрд. лв. са необходими за рефинансиране на дълг в обращение, което служебното правителство вече изпълни през януари т.г., в т.ч. за падежа на седемгодишни еврооблигации, емитирани през март 2016 г. и за падежа на 10,5-годишни вътрешни държавни ценни книжа, емитирани през януари 2013 г. Останалите около 4,5 млрд. лв. са предвидени за финансиране на касовия дефицит от 2,5 процента от БВП, заложен и гласуван в бюджета, посочват от МФ.

Освен трайната тенденция за намаляване на относителните нива на дълга, България се изкачва в класацията на ЕС сред държавите с най-нисък дълг - до 2017 г. сме на трето място в ЕС, но през 2018 г. страната ни измества Люксембург и заема второто място.

В съобщението се посочва още, че ниските нива на задлъжнялост, както и ниските разходи по обслужване на държавния дълг в България, са забелязани, освен от ЕК и от световните медии - на 12 октомври страната ни е класирана на първо място в ЕС от сп. "Икономист" за най-ниски разходи по обслужване на дълга, дори по-ниски от тези на Естония.