Всички сгради, които са собственост на държавата и общините, ще имат право да плащат бъдещите си разходи за саниране и повишаване на енергийната ефективност разсрочено през сметките за ток и газ. Това предвижда нова наредба, която енергийното министерство пусна за обществено обсъждане. Тъй като издаването ѝ е спешно и е свързано с изпълнението на националния план за възстановяване и устойчивост, срокът за обсъждането е сведен до 14 дни вместо да е 1 месец.

Според наредбата собствениците на такива сгради, например държавни ведомства или общини, имат право да сключват тристранни договори с гарантиран резултат. Те се подписват между собственика на сградата, енергийното предприятие, която доставя тока или газа, и фирмата, която осъществява санирането. Парите за него може да се осигуряват от банка, с финансов инструмент, по европейски проект или смесено. Фирмата извършва топлоизолирането, а собственикът плаща своя дял от разходите разсрочено на енергийното предприятие.

На практика той продължава да плаща досегашните си сметки за ток или газ за определен период от време, а енергото прибира разликата между старите сметки и новите, които са по-ниски, докато собственикът на сградата не изплати напълно своя дял от разходите. ЕСКО фирми - тези, които извършват санирането, трябва обаче да имат регистрация като такива. След влизане в сила на тази наредба ще бъде издадена аналогична и за жилищните сгради.