Съветът включи в нея целия си експертен потенциал, а БНБ оцени високо консенсуса  между работодатели, синдикати и граждански организации "за" еврозоната

Поредна стъпка към въвеждането на еврото у нас направиха управителят на БНБ Димитър Радев и председателят на Икономическия и социален съвет Зорница Русинова. Тя бе придружена от заместник-председателите на съвета Валентина Зартова, Пламен Димитров и Богомил Николов.
В работен порядък , Русинова е представила последната позиция на членовете на Съвета, които представляват всички социални групи на гражданското общество у нас, в подкрепа на присъединяването на България към eврозоната и спазване на целевата дата за въвеждане на еврото 1 януари 2025 г.). Членовете на съвета са обявили пред управителя на централната банка своята готовност да ангажират целия си експертен потенциал за провеждането на активна, широкообхватна и ефективна информационна кампания, насочена към всички заинтересовани страни.
Управителят на БНБ г-н Димитър Радев изрази високата си оценка на усилията, които полага ИСС в процеса на информиране на обществото по темата, подчертал е изключителната важност на постигнатия консенсус между организациите на работодателите, работниците и служителите и неправителствените организации в подкрепа на въвеждането на еврото. Той е запознал членовете на съвета с дейностите, които извършва БНБ в процеса по подготовка за приемане на еврото в страната.