При санирането на сградите трябва да се завиши контролът и да се създадат стандарти, които да се спазват. Това заяви шефката на Дирекцията за национален строителен контрол (ДНСК) арх. Деляна Панайотова по време на дискусия по темата в София.

Целта на събитието е да инициира професионален дебат с експерти и институциите за възможностите за подобряване на модела, изпълнението и контрола на програмата за енергийно обновяване на многофамилните жилищни сгради в страната. На форума присъстваха представители на Министерството на регионалното развитие и благоустройството, областната управа в София, Изпълнителната агенция "Одит на средствата от Европейския съюз", както и неправителствени, професионални, браншови и бизнес организации.

„Изпълнителите следва да имат по-сериозни задължения и по-голяма отговорност, това да не е задължение само на държавата", посочи Панайотова. Тя заяви, че са инициирани промени в наредба от 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти. "Новите текстове ще позволят на държавата да упражнява по-ефективен контрол над санираните обекти от национално значение с обществени средства, а не само по документи", подчертя тя.