ЕК променя директиви и регламенти за повече и по-ясни права на пътници и задължения на организаторите

Авансовите плащания за почивки и екскурзии не могат да надвишават 25% от цената. Това е едно от предложенията, които в сряда е приела Европейската комисия. Те са насочени към по-сигурни права на пътниците и туристите и ще доведат до промени в директиви и регламенти.

Изключението за по-висок процент авансово плащане се допуска, когато организаторите са изправени пред непредвидени разходи. А цялата сума не може да се иска по-рано от 28 дни преди пътуването.

Освен тази промяна преразглеждането на директивата за туристически пътувания, която е от 2015 г., ще даде и по-добри права на потребителите. Те ще продължат да имат право на

възстановяване на платената сума

в срок от 14 дни, но това ще бъде улеснено

Организаторите на пакетни туристически пътувания ще могат да си получат обратно средствата от доставчиците на услуги в срок от 7 дни. Това ще им позволи да върнат парите на клиентите си в рамките на две седмици.

За първи път се определят и нови правила за защита на хората, използващи различни видове транспорт при едно пътуване - автобуси, влакове и самолети. Те ще получават повече информация, включително за минималното време за връзка между различните транспортни услуги . Когато са закупили мултимодално пътуване по силата на един договор за превоз, те ще имат право на помощ от превозвача, в случай че пропуснат връзка.

Регламентите за пътниците ще се преразгледат и ще се въвеждат правила за клиентите на въздушния транспорт, които са резервирали полети чрез посредник, включително за възстановяването на разходите.

Внася се яснота и какви са правилата за възстановяване на разходите, когато полетите или пътувания се резервират чрез посредници, целта е пътниците да бъдат по-добре защитени срещу отмяна. Очаква се промените да създадат условия за по-безпроблемни пътувания, особено когато се включват различни услуги или видове транспорт, като гарантират, че

пътниците имат достъп до директна

подкрепа,

както и подобрена информация в реално време - например относно закъснения и отмяна на полети.

Пътуващите, на които се предлага ваучер, ще бъдат информирани какво се съдържа в него, а също така, че имат право да настояват за възстановяване на средствата.

Стойността на ваучерите ще бъде възстановявана автоматично, ако не бъдат използвани преди края на срока им на валидност.

Освен това ще бъдат защитени и при несъстоятелност.