Компаниите ще имат срок до май да подадат своите проекти

127 млн. лв. за разработване на иновации от ЕС тръгват към микро-, малки и средни фирми (МСП), дружества с до 3000 служители и големи компании в партньорство с МСП.

Тази мярка стартира по програмата “Конкурентоспособност и иновации в предприятията” (ПКИП), изпълнявана от Министерството на иновациите и растежа.

Целта на обявената процедура е да се даде подкрепа за предприятията, които се целят към разработване на продуктови иновации или такива в бизнес процесите, свързани с извършване на изследвания, изпитвания, измервания и валидиране, както и за създаване и тестване на прототипи и пилотни линии.

Компаниите трябва да насочат своите предложения към някои от петте тематични области на Иновационната стратегия за интелигентна специализация 2021-20217 г. - информатика и ИКТ, мехатроника и микроелектроника, индустрия за здравословен живот, биоикономика и биотехнологии, нови технологии в креативните и рекреативните индустрии и чисти технологии, кръгова и нисковъглеродна икономика.

Минималният размер на финансовата помощ е до 50 хиляди лева. Максималният ще зависи от големината на фирмите. Микропредприятията ще могат да кандидатстват за до 250 хиляди лв., за малките - 400 хил., а за останалите до 500 хиляди. От ведомството допълват, че съфинансирането ще бъде от 25% до 60 спрямо категорията на дружествата.

Подкрепа ще получат и фирмите, които разработват иновации в различни сфери на икономиката. Например в областта на изкуствения интелект и повишаването на промишления капацитет и облачните изчисления (Big Dataq Grid and Cloud Technologies). Както и в комуникационните мрежи, включително и безжичните сензорни, безжична комуникация или управление, разработване на ИКТ подходи в машиностроенето, медицината, творческите и рекреативните индустрии, дигитализацията на културно-историческото наследство, телемедицината и др.

Сред приоритетите на министерството ще бъдат и проекти за създаване на иновации в областта на автономните роботи и системи, които да бъдат внедрени в промишлеността и в сектори с дългосрочен дефицит на кадри.

Крайният срок за подаване на проектните предложения е до 16,30 часа на 15 май. Кандидатстването ще се извършва само онлайн през системата ИСУН, раздел “Европейски фондове при споделено управление (2021-2027)”.

От министерството допълват, че не се изключва да бъдат финансирани и предприятия, които искат да разработят нови методи за чисто производство, съхранение, преработка и достигане до крайните потребители на специфични български съставки и продукти.

Подкрепа ще има и за тези, които насърчават употребата на водород в индустрията, бита, енергетиката и др.

Иновативни продложения, свързани с иновации в инвитрото, медиите, творческите индустрии, регенеративната медицина и т.н., също ще се вземат под внимание.