В днешния глобален свят се очаква трудовата мобилност все повече да се засилва. Технологиите и дигитализацията създават нови предизвикателства. Това заяви министърът на труда и социалната политика Иванка Шалапатова по време на кръгла маса на тема „Процесите на българския пазар на труда и отражението им върху тенденциите на трудовата мобилност на българите в ЕС и техните права“. Участие в дискусията, организирана в Министерството на труда и социалната политика (МТСП), взе и изпълнителният директор на Европейския орган по труда Козмин Боянджиу, представители на ведомства, синдикални и бизнес организации.

Добрата комуникация и координация между компетентните администрации в държавите членки, ефективният социален диалог, съвместните действия, информираността относно общото европейско законодателство, подкрепата за ефективното му прилагане, независимо от спецификата на националното законодателство, са от съществено значение за постигане на справедлива трудова мобилност, коментира Шалапатова. Ако вземем мъдри решения за пазара на труда днес, особено за активирането на младите хора, за защитата на правата на българите в чужбина, за връщането на българите обратно на нашия пазар, това би бил добър катализатор и за подобряване на демографската ситуация в страната, отбеляза също тя.

Милиони хора се придвижват между държавите в търсене на заетост, а много фирми предлагат своите услуги за работа в чужбина, потвърди изпълнителният директор на Европейския орган по труда Козмин Боянджиу, цитиран от БТА. По думите му недостигът на работна сила и наемането на работници от трети страни са част от въпросите, върху които трябва да се фокусира вниманието. Дефицитът на кадри е в различни сектори. Опитваме се да направим възможно най-доброто да засилим т.нар. циркулация на работна сила в рамките на Европейския съюз, коментира още Боянджиу. Според него трябва да се мисли в посока на това да се предложат стимули за връщането на работещи българи в България.

За 2023 г. чрез Европейския орган по труда успяхме да осъществим обучение на 60 новоназначени инспектори, каза изпълнителният директор на Главна инспекция по труда (ГИТ) Екатерина Асенова. Тя каза, че 170 работодатели в сектор „строителство“ са взели участие в инициатива относно командироване на служители, за трудови права и за гарантиране на достойни условия на труд. Необходимо е непрекъснато надграждане на знания, компетентност и експертиза в ГИТ, работим с почти 700 нормативни документа, отбеляза също Асенова. За жалост, ощетените в друга държава български работници ни сигнализират, когато се върнат у нас, добави тя.

По време на дискусията бе засегнат и въпросът за т.нар. защитени професии. По-рано днес Шалапатова и Боянджиу се срещнаха със студенти от Софийския университет "Св. Климент Охридски".