Газът през април ще струва 58,84 лв. за мегаватчас, което е поскъпване с 2% в сравнение с март, когато цената беше 57,59 лв.  Цените са без таксите за пренос, достъп, акциз и ДДС. Това реши Комисията за енергийно и водно регулиране на закрито заседание на 1 април.

 На тази цена „Булгаргаз"  ще продава природен газ на газоразпределителните дружества и на топлофикациите. В нея влиза цената на газа на входа на газопреносната мрежа, надбавката за "Булгаргаз" за обществена доставка, както и разходите за складиране на гориво в хранилището в Чирен. Отчитат се в цената котировките на международните пазари до 31 март включително. 

Общото хрогнозно количество за вътрешния пазар е осигурено от три различни източника за доставка. В ценовия микс за април е включено цялото договорено количество азерски природен газ, доставян по интерконектора „България - Гърция" (IGB), съгласно действащия дългосрочен договор с Азербайджан. Тези количества покриват 51,07% от потреблението за месеца и допринасят за постигането на благоприятни цени на синьото гориво.

„Булгаргаз" е сключил за април договор за доставка на втечнен природен газ (ВПГ) с търговец от региона, след тръжна процедура, при изисквания за минимална доставна цена и предложен начин на плащане.

В ценовия микс влизат и количества природен газ от добив от ПГХ „Чирен".

С осигурения газ се покриват ангажиментите на обществения доставчик за април - към газоразпределителните компании и топлофикациите,  както и количествата по двустранните договори с индустриални клиенти.