Транспортният министър Георги Гвоздейков пряко договаря мегапоръчката за закупуване на 35 нови мотриси, като покани 4 компании за водене на преговори. Това става ясно от публикувано обявление в регистъра на обществените поръчки.

Гвоздейков ще преговаря с компаниите, включили се безрезултатно в предходната поръчка, както и с полското подразделение на германската "Щадлер", която вече подписа договор по друга голяма поръчка с министерството за 7 двуетажни влака.

Мегатъргът е с прогнозна стойност от 1,1 млрд. лв., като по него ще бъдат закупени 35 мотриси с по минимум 200 седящи места и скорост на движение от над 160 км/ч. В предходната обществена поръчка се стигна до отваряне на оферти на две компании - Шкода и ПЕСА, а консорциум около румънската "Алстом" оспорва поръчката. До прекратяването й обаче се стигна не покрай жалбата на "Алстом", а заради предложени от компаниите срокове, които излизат извън максимално определените от възложителя. Транспортното министерства настоява да получи мотрисите в срок от 28 месеца от влизането в сила на договорите, като и двете компании, подали оферти, заявиха по-дълъг срок на доставка.

И по процедурата за пряко договаряне срокът за доставка остава без промяна - 28 месеца. Той е продиктуван от изтичането на хоризонта за изпълнение на Националния план за възстановяване и устойчивост - 2026 г. България рискува да не може да поиска част от парите при изоставане на отделни инвестиции и реформи. Не е ясно дали при прякото договаряне ще може да се стигне до оферти, които успяват да се впишат в този срок. Иначе ценовите оферти и на Шкода, и на ПЕСА са доста под обявената прогнозна стойност - съответно 617,8 млн. лв. И 822,5 млн. Лв. От документацията по новата процедура за пряко договаряне става ясно, че в прогнозната сума от 1,1 млрд. лв. е включена и опция за доставка на допълнителни бройки влакове, като разходите за тяхната доставка и подръжка не може да надхвърлят 369,5 млн. Лв. Същата опция се съдържаше и по предходната поръчка.

Транспортното министерство е дало срок до 21 май за подаване на оферти. Те ще бъдат отворени ден по-късно - на 22 май.

Закупуването на нови влакове за железниците е една от най-големите инвестиции по плана за възстановяване и устойчивост. Ако България не успее да получи цялото финансиране по плана заради закъснения, отделни проекти ще трябва да се дофинансират със средстав от националния бюджет.