Изследователи от Центъра за наука за устойчиви ресурси RIKEN в Япония са на път да комерсиализират откритие, което може да стимулира производството на евтин водород като алтернатива на бензина и дизела. Изглежда, че тайната може да се крие в смесването на манган с много по-редкия иридий, който обикновено се използва за производството на водород.

Манганът е много по-евтин. Понастоящем производството на водород изисква катализатор, който да разбие водните молекули и да освободи водорода. Най-добрият от тези открити досега катализатори е иридий. Въпреки това, този метал е много труден за намиране, което го прави скъп за масова употреба. Учените са открили, че манганът може да бъде повече от адекватен заместител, позволяващ намаляване до 95% от необходимото съдържание на иридий. В същото време намаляването на количеството иридий като основен катализатор не оказва значително влияние върху производството на водород. Това откритие може да помогне за превръщането на водородното гориво в алтернатива.

С новия катализатор производството на водород е възможно непрекъснато за повече от 3000 часа (около четири месеца) с 82% ефективност, без разграждане. Екипът от учени вече е започнал да работи с индустриални партньори, които са подобрили оригиналния иридий-манганов катализатор. Заедно възнамеряват да продължат да изучават химическото взаимодействие между иридий и манганов оксид, за да намалят допълнително необходимото количество иридий.