„Булгаргаз" предлага спад в цената на газа за юли.

Цена от 58,79 лева/MWh ( без акциз и ДДС) е внесената за утвърждаване от КЕВР цена, по която дружеството да продава природен газ на крайните снабдители и на лица, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия.

Предложената цена е с 1.28% по-ниска от тази, която плащаме през юни и с 3.90 EUR/MWh по-ниска от текущата стойност на индекс TTF „месец напред" за юли, предаде БГНЕС.