С участието на служебния министър на регионалното развитие и благоустройството Виолета Коритарова в Габрово бе обсъдено бъдещето строителство на тунел на прохода Шипка, съобщават от община Казанлък. Работна група ще изготви график с дейности и срокове, които предстоят за всяка ангажирана институция.

"През месец април падна и последната пречка за реализация на проекта. Решението на Върховия административен съд е окончателно и не подлежи на обжалване" каза министър Виолета Коритарова. Агенция „Пътна инфраструктура" е готова с административните процедури. Министър Коритарова изрази надеждата си проектът да бъде завършен след 4 години. Стойността на договора за проектиране и строителство е 358 020 000 лв. с ДДС. Изпълнител е ДЗЗД „Консорциум ПСВТ".

Строителният надзор е възложен на ДЗЗД „Трансконсулт – Свеко". Договорът за това е на стойност е 6 479 935,20 лв. с ДДС.

Проектът за изграждането на тунела под връх Шипка е включен за финансиране в оперативната програма „Транспортна свързаност" 2021-2027 г. Срокът за проектиране на съоръжението е осем месеца, а строителството ще продължи около три години и половина. Заложено е изграждането на пет тунела с обща дължина 4 км. Този под връх Шипка ще бъде с дължина от 3,2 км, а останалите четири тунела са по-малки. Ще бъдат построени още 6 моста и 1 подлез, 12 бр. армирани насипи, една стоманобетонова подпорна стена, една стоманобетонова укрепителна стена и т. н.