В клуба на богатите доходите растат, лихвите по кредитите падат

  • 0
authorАвтор: Румяна Дeнчeва

В клуба на богатите доходите растат, лихвите по кредитите падат

Премиерът Бойко Борисов, управителят на БНБ Димитър Радев и финансовият министър Владислав Горанов обявяват приемането на България в чакалнята за еврозоната и в Банковия съюз.

Пряк контрол от ЕЦБ над големите банки, достъп

до 30 млрд. евро спасителен фонд при проблем

До 2022 г. доходите на българите трябва да растат с по-бързи темпове, инфлацията да остане ниска и под контрол, а лихвите по кредитите да продължат да намаляват.

Банките, работещи в България, ще бъдат контролирани от Европейската централна банка и БНБ, а при необходимост ще имат достъп до 440 млрд. евро от общия европейски спасителен фонд.

Това са едни от най-важните преки ползи от приемането ни в чакалнята на еврозоната и в Банковия съюз. Решението, което взеха единодушно финансовите министри на общността и европейските банкери, бе обявено в петък вечерта. България влиза във валутнокурсовия механизъм при сегашния курс на лева към еврото и с валутен борд. ЕЦБ и БНБ установяват тясно сътрудничество, гласи то.

Ако до допускането в чакалнята за еврото България трябваше да отговори на пет формални критерия, то при престоя си в нея, което означава през идните 2-3 години, тя ще трябва да покрие още изисквания. Едва тогава страната ни ще получи правото да замени лева с общата европейска валута и да стане част от клуба на богатите, каквато е еврозоната.

Освен формалното изискване за по-бързи темпове в настигането на средноевропейските доходи, разликата между най-богатите и най-бедните българи трябва да слезе от сегашните си високи нива- близо 10 пъти, до не повече от 2-2,5 пъти.

Средните доходи

на работещите

трябва да се

вдигат с поне

10-15% на

година,

за да се приближават с по-бързи темпове до средноевропейските. В момента те са малко над 50% от тях, а заложената цел е 70-90%.

Категоричното изискване на ЕЦБ към България, записано в доклада за конвергенцията от тази година, е едновременно с повишаването на доходите да не се допусне рязко увеличаване на инфлацията. И през идните 2-3 години тя трябва да остане с не повече от 1,5% разлика от тази в трите европейски държави с най-ниска инфлация за съответната година.

Влизането ни в Банковия съюз, засега само под формата на т.нар. тясно сътрудничество между БНБ и ЕЦБ, пък означава, че Франкфурт, където е седалището на Европейската централна банка, може да изиска от БНБ да намали размера на минималните задължителни резерви за банките. В България в момента той е 10% за резервната база и 5% за привлечени от чужбина пари. Заради тези свръхизисквания към банките ни лихвите по потребителските кредити в България през 2017 г. са били с 25 базисни пункта по-високи от средните за еврозоната.

Освен двойния контрол за най-важните банки, които работят у нас, те ще получат достъп до фискална подкрепа чрез Европейския инструмент за финансова стабилност, който отпуска кредитни линии за финансови институции при определени условия. Неговият капацитет е 440 млрд. евро и може да се допълва със заеми до 60 млрд. евро от Европейския механизъм за финансово стабилизиране и до 250 млрд. евро от Международния валутен фонд. Това означава

финансов гръб

от общо 750

млрд. евро

Когато банковият съюз бъде изграден напълно, ще влезе в действие и общата схема за гарантиране на депозитите под 100 000 евро, независимо от това в коя държава от еврозоната работи банката.

След влизането си в еврозоната,част от средствата във фискалния резерв може да бъдат насочени към реалната икономика. В момента тези резерви са малко над 46,2 млрд. лв., като в тях влизат и резервните пари за пенсии, т.нар. Сребърен фонд, в който има около 2 млрд. лв., и фискалният резерв, който най-често е около 10-11 млрд. лв. По предварителни данни, след като прехвърлим част от валутните си резерви към ЕЦБ, икономиката може да разчита на около 4 млрд. лв. свеж финансов ресурс, който да влиза на порции след 2022 г.

Почти сигурното повишаване на кредитния ни рейтинг, след като от “Б” ще влезем в “А” отбора, означава повече чужди инвестиции, тъй като предприемачите разчитат този рейтинг като посочване на добро място за техните пари. Опитът на всички държави, влезли в еврозоната и дори само в чакалнята, показва

поне удвояване

на преките чужди

инвестиции

още в първите

2-3 години

Приемането ни в еврозоната ще доведе до още няколко преки ползи. Например по-ниски такси при банкови преводи в цялата еврозона. Българските банки имат едни от най-високите такси за преводи в целия Европейски съюз. Приемането на евродирективата за изравняването на външните преводи с вътрешните засега у нас доведе до вдигане на вътрешните. Прогнозата обаче е още след влизането ни в чакалнята таксите да започнат да намаляват и да се синхронизират със средноевропейските, което означава че ще бъдат поне 2-4 пъти по-ниски от сегашните. Постепенно ще отпаднат разходите за обръщане на левове в евро и обратно, както и такси и курсови разлики при превалутиране в евро и левове както при преки плащания, така и с банкови карти.

За българските фирми влизането в клуба на богатите означава по-ниски разходи при инвестиции и търговия извън страната ни, което ще ги направи по-конкурентни на техните партньори.

Влизането на българския лев в т. нар. чакалня стана възможно от поети категорични ангажименти на българските власти за спазване на стабилни икономически политики с цел предпазване на икономическата и финансовата стабилност и постигане на устойчива икономическа конвергенция, е записано в съобщението за приемането ни от ЕЦБ. Това означава допълнителни гаранции за икономическата и финансовата стабилност у нас.

Освен финансовия сектор приемането ни в чакалнята означава и въвеждане на европейските стандарти за контрол над небанковите финансови институции, каквито са застрахователите, пенсионните фондове, инвестиционните посредници. Страната ни трябва да повиши ефективността при управлението на държавните фирми.

ЕЦБ пък ще поеме директен надзор над значимите банки от 1 октомври 2020 г. Засега е ясно, че Уникредит Булбанк, Банка ДСК и ОББ минават под надзора на ЕЦБ. По неофициална информация ЕЦБ ще поиска такъв и над Райфайзенбанк, Първа инвестиционна банка, Централна кооперативна банка и Общинска банка.

Валдис Домбровскис, заместник-председател на ЕК:Еврото ще донесе съществени ползи за българската икономика

“Самото приемане в ERM II не представлява голяма промяна, защото това решение по същество е свързано с фиксирането на българския лев към еврото. Но де факто в случая с България левът вече беше фиксиран към еврото. Но това, което е важно в случая е, че ERM II се приема като чакалня за присъединяването към еврозоната. Така че сега България има реални перспективи до няколко години да приеме еврото. А това ще донесе съществени ползи за българската икономика по отношение на по-ниски лихви, по-ниски обменни разходи, по-добра интеграция в единния европейски пазар”. Това заяви пред БНТ заместник-председателят на Европейската комисия Валдис Домбровскис.

“Така че глобално това означава положително икономическо развитие за страната. Освен това, другият аспект на вчерашното решение е свързан с това, че България се присъединява и към банковия съюз. Това означава, че големите банки в страната ще се наблюдават директно от Европейската централна банка, което бих казал, че дава съществена гаранция за стабилността на банковата система и на финансова стабилност като цяло”, уточни Домбровскис. Това, което е важно сега, е, че докато е в ERM II, България трябва да изпълни критериите от Маастрихт, свързани с бюджетния дефицит и дълга. По отношение на фискалните критерии страната вече е постигнала напредък, но трябва да бъдат изпълнени критериите, свързани с инфлацията и в дългосрочен план критериите, свързани с лихвите. България трябва да покрие и законодателните критерии и по-специално независимостта на централната банка трябва да е напълно в синхрон с изискванията на еврозоната. Във всеки случай страната трябва да бъде поне две години в чакалнята на еврозоната, преди да започне оценката на изпълнението на маастрихтските критерии”, подчерта Домбровскис.

Увеличението на цените заради еврото е мит

Първото опасение - от промяна на курса, от това, че левът е подценен или надценен, вече отпадна. Преговарящите представители на БНБ и финансовото министерство получиха изричен мандат от парламента да преговарят единствено за 1,95583 лева за евро. Втората най-честа мантра на противниците за приемане на еврото е, че всичко ще поскъпне. Данните за държавите, приели, еврото преди нас, напълно опровергават това очакване, тъй като значим ефект е нямало никъде в индексите на потребителските цени. Обективни причини за поскъпване няма, дори обратно - в дългосрочен план заради отпадането на трансакционните разходи за фирмите, вносните стоки би трябвало да поевтинеят. Естествено, ще има търговци, които ще заложат при цена 2 лв. не за 1,02 евро, колкото е тя при сегашния курс на лева към еврото, а например на 1,10 евро, но те ще бъдат коригирани от конкуренцията. БНБ губи суверенитет и не може да има своя парична политика, смятат трети. Естествено при влизането си в ERM II и в банковия съюз БНБ прехвърля правомощия към ЕЦБ. Отказът от парична политика обаче е факт от въвеждането на валутен борд през 1997 г. Повечето финансови експерти са категорични, че изнасянето на надзорни функции към ЕЦБ е ефективен механизъм да се засили ефективността на надзора и да намалее натискът към БНБ от големи и силни банки.

Най-четени

"Кракът ми няма да стъпи повече в Германия. За нищо на света."

"Кракът ми няма да стъпи повече в Германия. За нищо на света."

"Никога повече няма да стъпя в Германия", казва Мариана. Румънката е само една от многобройните източноевропейци, които напоследък събраха смелост да разкажат за унизителните условия, в които живеят и работят в Германия, пише "Дойче веле". „Кракът ми няма да стъпи повече в Германия! Нито на гости, нито на екскурзия. За нищо на света

Торовият завод "Неохим" отровил кравите

Торовият завод "Неохим" отровил кравите

Трети ден институциите у нас не казват ясно кой отрови кравите, пили вода от канал на Марица, който идва от торовия завод “Неохим”. От достоверни източници "24 часа" научи обаче, че най-вероятно заводът за торове "Неохим" е източникът на отровните вещества.  “Неохим” е завод, който произвежда торове. След завода виждаме торове във водата

Министерството на финансите отменя наредбата за касовите апарати

Министерството на финансите отменя наредбата за касовите апарати

Във връзка с обществения отзвук, възникнал в резултат на въвеждането на изискванията за отчитане на продажби чрез софтуер за управление на продажби в търговските обекти (СУПТО) и множеството сигнали за увеличаване на административната тежест и разходите за бизнеса, които тези изисквания създават, особено в условията на пандемията от COVID-19

Коя страна в Европа какво иска от българите, за да ги пусне на своя територия

Коя страна в Европа какво иска от българите, за да ги пусне на своя територия

Държави без ограничения Турция (при съмнения за здравословното състояние на пътуващите се предвиждат безплатни тестове за Covid-19 на пунктовете), Северна Македония, Албания, Косово, Сърбия, Черна гора, Румъния, Швеция, Полша, Хърватия, Германия, Люксембург, Франция, Швейцария, Испания, Португалия, Ватикана, Малта, Монако, Сан Марино

Близо 8000 домакинства ще имат обновени домове с 29 млн. лева евросредства

Близо 8000 домакинства ще имат обновени домове с 29 млн. лева евросредства

Нови близо 29 млн. лв. за енергийна ефективност на многофамилни и обществени сгради ще получат 11 малки и средни градове в страната. Средствата се осигуряват от Министерството на регионалното развитие и благоустройството чрез Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. по процедура „Енергийна ефективност в периферните райони-3“

Откриха веществото в Марица, убило кравите, но не казват какво е. Реката вече е чиста (Обзор)

Откриха веществото в Марица, убило кравите, но не казват какво е. Реката вече е чиста (Обзор)

Първите проби от водата са в норма, вземат повторни. И БАБХ изследва причините за смъртта на стадото, после ще реши как да бъде обезщетен фермерът В колектора на канала на Марица е открито веществото, което е отровило 28 крави, пили вода от реката. Още не е ясно обаче кой пряко е замърсителят. Това съобщи във вторник екоминистърът Емил Димитров

България без студен резерв, Радев не пуска промените в закона, с които се осигурява от държавна ТЕЦ

България без студен резерв, Радев не пуска промените в закона, с които се осигурява от държавна ТЕЦ

От днес електроенергийната система няма т.нар. студен резерв - мощности, които да бъдат активирани при аварийни ситуации. Причината е, че договорите с централите, които го осигуряват, изтекоха на 31 юли. А нови няма, тъй като бе променен законът и студен резерв вече ще се осигурява от държавната ТЕЦ “Марица-изток 2”

Хотелите и заведенията в Златни пясъци спазват епидемиологичните мерки

Хотелите и заведенията в Златни пясъци спазват епидемиологичните мерки

Хотелите и заведенията в Златни пясъци спазват всички епидемиологични мерки на Министерството на здравеопазването срещу разпространението на COVID-19. Това увериха от Съюза на хотелиерите в Златни пясъци и Българската асоциация на заведенията в разговори с вицепремиера и министър на туризма Марияна Николова

Вълчев: Наесен всяко училище ще има готовност за обучение онлайн

Вълчев: Наесен всяко училище ще има готовност за обучение онлайн

Учебната година ще стартира присъствено, но всяко училище ще има готовност за преминаване към обучение в електронна среда. Това заяви в предаването „Събуди се” по NOVA министърът на образованието Красимир Вълчев. Ако има 1-2 болни деца от един клас, само класът ще минава в дистанционно обучение. Ако са повече обаче и от различни класове

Още 4 дни за декларация, че сам обработваш земята

Още 4 дни за декларация, че сам обработваш земята

Ако не бъде подадена, имотите се включват служебно в процедурата за създаване на масиви 31 юли е крайният срок за подаване на декларация за начина на ползване на земеделските земи за стопанската 2020-2021 г. Собствениците имат още 4 дни, за да заявят лично или чрез пълномощник дали сами ще си обработват нивите

Най-коментирани

Пенсиите и добавката от 50 лева към тях се изплащат от 7 август

Пенсиите и добавката от 50 лева към тях се изплащат от 7 август

Еднократна допълнителна сума от 50 лева към пенсиите за август 2020 г. ще получат около 2 121 000 пенсионери. Допълнителната сума ще се изплаща на всички пенсионери, независимо от размера на техните пенсии. Това съобщиха от НОИ.  За изплащането на тези добавки правителството отпусна допълнителни 106 043 350 лева по бюджета на държавното обществено

Близо 8000 домакинства ще имат обновени домове с 29 млн. лева евросредства

Близо 8000 домакинства ще имат обновени домове с 29 млн. лева евросредства

Нови близо 29 млн. лв. за енергийна ефективност на многофамилни и обществени сгради ще получат 11 малки и средни градове в страната. Средствата се осигуряват от Министерството на регионалното развитие и благоустройството чрез Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. по процедура „Енергийна ефективност в периферните райони-3“

Коя страна в Европа какво иска от българите, за да ги пусне на своя територия

Коя страна в Европа какво иска от българите, за да ги пусне на своя територия

Държави без ограничения Турция (при съмнения за здравословното състояние на пътуващите се предвиждат безплатни тестове за Covid-19 на пунктовете), Северна Македония, Албания, Косово, Сърбия, Черна гора, Румъния, Швеция, Полша, Хърватия, Германия, Люксембург, Франция, Швейцария, Испания, Португалия, Ватикана, Малта, Монако, Сан Марино

Как да се движим в София, за да избягваме блокадите

Как да се движим в София, за да избягваме блокадите

Придвижването в центъра на София е изключително затруднено заради блокадата на "Орлов мост". Поради затварянето на кръстовището, където протестиращи са опънали палатки, в момента движението по булевардите “Драган Цанков“, „Алея Яворов“, “Ситняково“, „Шипченски проход“, „Ген. Данаил Николаев“, “Евлоги и Христо Георгиеви“ е затруднено

37 034 лв. за фермера с умрелите крави, пили вода от Марица (Обзор)

37 034 лв. за фермера с умрелите крави, пили вода от Марица (Обзор)

350 пъти над нормата нитрати, нитрити и амониев азот в канала 37 034 лв. обезщетение ще получи собственикът на стадото крави, умрели след водопой от канал на Марица. Управителният съвет на фонд “Земеделие” взе решение да бъде отпусната държавна помощ “де минимис” на Стоян Господинов за 28-те загинали животни, от които 20 крави, 1 бик и 7 телета

Гърция ще върне 1,4 млрд. евро на пенсионери, чиито доходи са били орязани

Гърция ще върне 1,4 млрд. евро на пенсионери, чиито доходи са били орязани

Гърция ще върне тази година 1,4 милиарда евро на пенсионерите, чиито доходи бяха орязани по време на финансовата криза през миналото десетилетие, съобщи премиерът Кириакос Мицотакис, цитиран от Ройтерс Консервативното правителство на Мицотакис предприе тази стъпка след решение на Върховния съд, според което някои намаления на пенсии

КНСБ: Минималната заплата от догодина да стане поне 700 лева

КНСБ: Минималната заплата от догодина да стане поне 700 лева

КНСБ настоява през следващите 18-20 месеца минималната работна заплата да достигне 800 лв., а средната за страната 1700 лв., като според синдиката това са напълно постижими цели. Това посочиха на пресконференция в КНСБ президентът на синдиката Пламен Димитров и директорът на Института за социални и синдикални изследвания Любен Томев

Още 4 дни за декларация, че сам обработваш земята

Още 4 дни за декларация, че сам обработваш земята

Ако не бъде подадена, имотите се включват служебно в процедурата за създаване на масиви 31 юли е крайният срок за подаване на декларация за начина на ползване на земеделските земи за стопанската 2020-2021 г. Собствениците имат още 4 дни, за да заявят лично или чрез пълномощник дали сами ще си обработват нивите

Лъчезар Богданов: Пренасочването на пари е силен инструмент, но има лимит

Лъчезар Богданов: Пренасочването на пари е силен инструмент, но има лимит

„Трябва да се търсят такива намаления на данъците, които да насърчават увеличаването на дългосрочния потенциал за икономически растеж. ДДС точно върху бирата и виното е много назад в опашката на мерки, които биха стимулирали в по-общ план един по-добър инвестиционен климат в България“. Коментарът пред БНР е на Лъчезар Богданов

Избранa e графичната визия за новите локомотиви на БДЖ

Избранa e графичната визия за новите локомотиви на БДЖ

Графичната визия на новите локомотиви Сименс Smartron вече е избрана след проведено обществено гласуване, достъпно на официалната страница на БДЖ. В рамките на две седмици са гласували 29 218 потребители, като безспорен победител в анкетата е ливреята Green force с общо 9 861 гласа. На второ място остава визията Airborne със 7 741 гласа

82,5 милиона лева подкрепа за сектор "Животновъдство" след среща при Борисов (Видео)

82,5 милиона лева подкрепа за сектор "Животновъдство" след среща при Борисов (Видео)

„Ще ви подкрепим с 56,5 милиона лева, имаме такъв инструмент, ще ги осигурим през Министерския съвет“. Това заяви премиерът Бойко Борисов на среща с животновъди, в която участва също министърът на земеделието, храните и горите Десислава Танева. Помощта от страна на правителството е за подобряване на ликвидността на земеделските стопанства

Пенсиите и добавката от 50 лева към тях се изплащат от 7 август

Пенсиите и добавката от 50 лева към тях се изплащат от 7 август

Еднократна допълнителна сума от 50 лева към пенсиите за август 2020 г. ще получат около 2 121 000 пенсионери. Допълнителната сума ще се изплаща на всички пенсионери, независимо от размера на техните пенсии. Това съобщиха от НОИ.  За изплащането на тези добавки правителството отпусна допълнителни 106 043 350 лева по бюджета на държавното обществено

ОЗК предлага "Гражданска отговорност" онлайн с остъпка

ОЗК предлага "Гражданска отговорност" онлайн с остъпка

15% е намаление при еднократно плащане на полица От 3 август ЗАД „ОЗК-Застраховане“ стартира онлайн портал за сключване на застраховки. Първият предложен продукт е задължителната застраховка "Гражданска отговорност". Клиентите на компанията получават 15% отстъпка за еднократно плащане на застраховка, поръчана през www.online.ozk

Марияна Николова: Схемата за подпомагане на туристическия сектор ще започне още през август

Марияна Николова: Схемата за подпомагане на туристическия сектор ще започне още през август

Премиерът Борисов се срещна днес с представители на Обединение "Бъдеще за туризма". Очакваме схемата за подпомагане на туристическия сектор да започне още през август. Това заяви министърът на туризма Марияна Николова. Вицепремиерът и министър на туризма Марияна Николова, министърът на икономиката Лъчезар Борисов и представители на Обединение

30 на сто ръст в сделките с имоти в планинските курорти

30 на сто ръст в сделките с имоти в планинските курорти

Коронавирусът накара все повече хора да търсят жилище сред природата През последните 25 години пазарът на ваканционни имоти у нас претърпя няколко много драматични обрата. В годините между 2002 и 2009 много българи и чужденци се бяха подвели по обещанията за доходност от такива имоти от порядъка на 10 и дори повече процента

Два сценария за рекламата, лошият е с 50 млн. лв. загуба

Два сценария за рекламата, лошият е с 50 млн. лв. загуба

COVID-19 премести конкурсите за агенции през лятото вместо през януари Необичайно струпване на конкурси за рекламни агенции се наблюдава точно в най-горещите месеци у нас - през юли и август. Рекламният бизнес, който беше сред най-пострадалите в началото на пандемията от коронавирус, в момента работи на пълни обороти и никой дори не си и помисля

Бюджетът на плюс с 1,72 млрд. лева въпреки кризата

Бюджетът на плюс с 1,72 млрд. лева въпреки кризата

На база на предварителни данни и оценки към края на юли 2020 г. се очаква бюджетът да има излишък от 1,72 млрд. лв., сочат данните на финансовото министерство. Приходите, помощите и даренията се очаква да бъдат 25, 233 млрд. лв., което е 56,8% от актуализирания годишен разчет. Съпоставени с година назад

Банките у нас свиват печалби, вдигат такси

Банките у нас свиват печалби, вдигат такси

Цените за откриване на сметка вече са от 2 до 8 лв. Кризата сви почти наполовина печалбата на банките и вдигна таксите за повечето техни продукти и услуги. Това показват данните на БНБ за второто тримесечие на годината. В края на юли средната такса за превод, направен в офис на банка, е 5 лв. при средно 3 лв. през юни м.г

Марияна Николова: С пилотна схема ще подпомагаме малкия бизнес в туризма

Марияна Николова: С пилотна схема ще подпомагаме малкия бизнес в туризма

“Разработваме пилотна схема за подпомагане на представителите на малкия бизнес в туризма.” Това съобщи вицепремиерът и министър на туризма Марияна Николова пред "Канал 3". За да се случи това, правилата трябва да са ясни, документите да са публично достъпни по електронен път за администрацията, а сроковете - кратки, подчерта тя

Турция единствена в Европа увеличи продажбата на коли

Турция единствена в Европа увеличи продажбата на коли

Турция е единствената европейска страна, която увеличи броя на продадените леки коли, независимо от пандемията от коронавирус. През първата половина на 2020 г. турският автомобилен пазар се нареди на шесто място по продажби в Европа. Автомобилната индустрия е една от най-пострадалите на фона на пандемията от коронавирус, предава БГНЕС