3,6 млрд. лв. най-вече в саниране и водород

  • 0
authorАвтор: Марияна Бойкова

3,6 млрд. лв. най-вече в саниране и водород

Газовата връзка с Гърция, която сега се строи, ще се свърже с газопроводите към трите въглищни централи в Маришкия басейн.

1,8 млрд. лв. са инвестиции в транспортна свързаност - за жп инфраструктура, нови влакове и екоавтобуси и за метро

3,604 млрд. лв. са отделените инвестиции в Плана за възстановяване и устойчивост за нисковъглеродна икономика. От тях 3,377 млрд. лв. са европейско финансиране и 227,3 млн. лв. национално. В плана за първи път се появяват газопроводи, по които да се пренася и водород, както и пилотни проекти за производството му. Такива цели няма дори в проекта за нова енергийна стратегия.

Основните реформи в плана, които се отнасят за енергетиката, са създаването на национален фонд за декарбонизация и разработване на дефиниция на “енергийна бедност” за домакинствата.

Фондът тепърва ще се структурира, но идеята е

да предлага продукти,

съчетаващи безвъзмездна

помощ и финансови

инструменти, като се

привличат банки

Не става ясно откъде ще е безвъзмездното финансиране, но целта е подпомагане на крайни клиенти за енергийноефективни мерки и за възобновяеми източници.

Колкото до дефинирането на “енергийна бедност”, това е задача от 2016 г. и е условие за либерализацията на пазара на електроенергия, която и до днес не е изпълнена. За нея отговаряха социалното и енергийното министерство. Странно е, че се появява като реформа в Плана за възстановяване. Той прехвърля ангажимента на работна група с представители от Министерството на енергетиката, Министерството на регионалното развитие и благоустройството и Агенцията за устойчиво енергийно развитие, социалното ведомство е извадено от задачата.

В какво са инвестициите?

Големите пари - 2,165 млрд. лв., са за енергийна ефективност в сградния фонд, при 3 млрд. в първия вариант. От тях 1,427 млрд. лв. са насочени за обновяване на жилища, първоначално бяха 1,728 млрд. лв., но парите са орязани с близо 300 млн. лв. Това е нещо като продължение на националната програма за саниране. Ще се изгражда и нарочна информационна система с база данни за наблюдение и отчитане на процеса на обновяване на жилищните сгради. Все още не е решено дали ще се изисква от хората да участват със свои пари в обновяването на блока си. Но при националната програма, за която бяха отделени 2 млрд. лв. от бюджета, такова изискване липсваше.

354,4 млн. лв. са отделени за обновяване на държавни и общински сгради и 282,2 млн. лв. за енергийна ефективност в сгради в сферата на производството, търговията и услугите.

Нов елемент в редактирания план са 33,3 млн. лв. за енергийна ефективност в еднофамилни сграда, които не са топлофицирани или газифицирани, като 20 млн. лв. са грант от Механизма за устойчивост и развитие.

Първата мярка е

подмяна на отоплителните

уреди с термопомпи

с висок клас на ефективност. Максималният размер на безвъзмездното финансиране на отделно домакинство е 50% от стойността на термопомпата, но не повече от 1050 лв., а за домакинство, което получава енергийни помощи - 100% от стойността на термопомпата, но не повече от 2100 лв.

Изграждане на слънчеви системи за битово горещо водоснабдяване е втората мярка за подпомагане. Максималният размер на безвъзмездното финансиране на домакинство е 50% от стойността на системата, но не повече от 1250 лв., а за домакинство, което получава енергийни помощи - 100% от стойността на системата, но не повече от 2500 лв.

Третата мярка е изграждане на фотоволтаични системи до 3 киловата. Максималният размер на безвъзмездното финансиране е 50% от стойността на системата, но не повече от 4000 лв., а за домакинство, което получава енергийни помощи - 100% от стойността на системата, но не повече от 8000 лв. Периодът на изпълнение е 2021-2024 г.

За първи път в планове и програми се предвиждат грантове за еднофамилни къщи.

Чисто нов вид инвестиция са 477,2 млн. лв., заделени

за изграждане на

инфраструктура за пренос на

водород и нисковъглеродни

газообразни горива

за захранване на електроцентрали и други потребители във въглищни региони в България. С парите ще се изградят 125 км нови газопроводи, подходящи за пренос на водород и нисковъглеродни газообразни горива, за захранване на ТЕЦ “Марица-изток 2”, “КонтурГлобал Марица-изток 3”, “Ей И Ес - 3С Марица-изток 1” и други потребители в маришкия въглищен басейн. Предвижда се и захранване на ТЕЦ “Бобов дол” и други потребители в региона, като газопроводите до тях са около 50 км. Новите тръби ще бъдат свързани с газопреносна мрежа на “Булгартрансгаз” и с IGB (интерконектор Гърция - България). За първи път се обявява инвестиция, която предвижда захранване с газ (на първо време) на Маришкия басейн, което е и намек за замяна на въглищата в трите централи с друго гориво.

И втора иновационна инвестиция е предвидена в плана за енергетиката - 78,2 млн. лв. (39,1 млн. лв. за сметка на инструмента за възстановяване и устойчивост) за подпомагане на пилотни проекти за производство на зелен водород и биогаз. Водородните технологии още не са развити и комерсиализирани, затова проектите ще бъдат насочени към сътрудничество между науката и индустрията. Разчита се те да позволят въвеждането на зелен водород и биогаз с приложение в индустриални производства, както и бъдещото им използване в транспорта и за производство на електрическа и топлинна енергия.

511 млн. лв. се вливат за дигитална трансформация на системите на Електроенергийния системен оператор в условията на нисковъглеродна икономика, 467 млн. от тях са грант. Сериозната сума, заделена за системния оператор, е заради нестабилността на възобновяемите източници - фотоволтаици и вятърни централи, и изискванията за гъвкавост на управлението на мрежите.

Традиционно европари отиват за обновяване на външното осветление - 352,3 млн. лв. Условието за проектите е 50% грант и 50% безлихвени кредити от бъдещия национален фонд за декарбонизация. В първия вариант на плана този проект беше към програмата за енергийната ефективност в сградния фонд, а сумата - 452,3 млн. лв. В новия е свита със 100 млн. лв.

Парите за транспортните

проекти:

Транспортна свързаност е елемент от стълба “Свързана България”, който е с бюджет 3,7 млрд. лв. Най-големият сектор за финансиране в него е транспортът - 1,806 млрд. лв., от които 1,309 млрд. лв. са пари от ЕК, а 498,3 млн. лв. са национално финансиране.

Една част от грантовете са насочени към остарелия жп транспорт у нас. За цифровизация му са предвидени 267,7 млн. лв., инвестицията е важна, защото е за модернизация на системите за безопасност и за енергийна ефективност по TEN-T мрежата (трансевропейската транспортна мрежа на наша територия).

Предвижда се дори изграждане

на соларни панели на гарите за

собствено производство на ток

Сумата не е променена от първия вариант. 273,2 млн. ще се инвестират в модернизация на тягови подстанции по TEN-T мрежата и изграждане на система за телеуправление и телесигнализация. Всичко това са стъпки към сигурни и модерни жп линии. Не е избягано и от традицията да се обновяват гари, за това са заделени 78,8 млн. лв., като в тази сума се предвижда и изграждане на интермодален терминал в Горна Оряховица. Парите са намалени повече от двойно, били са 188 млн. лв.

За първи път е предвидено с европейски пари да се купуват нови влакове. Досега грантове от ЕК са отивали само за мотриси за метрото. В плана са отделени 312 млн. лв. за купуване на енергийно ефективен и комфортен подвижен състав. В първия вариант сумата е 320 млн.

Изненадата е вкарването в плана на огромната сума от 762,9 млн. лв. за участъци от третата линия на метрото. Не за първи път участъци от него влизат ненадейно за европейско финансиране. Преди няколко години участъци от метрополитена влязоха в ОП “Транспорт и транспортна инфраструктура” и тихомълком изместиха модернизацията на жп линията Русе - Варна, която е от времето на барон Хирш. Тази нова инициатива явно е направила впечатление, тъй като еврокомисарката Елиза Ферейра преди дни намекна, че освен метрото има и друг вид транспорт. В частта за транспортна свързаност на плана няма реконструкция на жп линии, което явно прави впечатление.

100 млн. лв. се появиха във втория вариант за градска мобилност. Записано е, че са допустими пилотни проекти за доставка на нови екоавтобуси за градски и междуградски транспорт, зарядни станции, интелигентни системи.

В редактирания план са предвидени и 12 млн. лв. за ново управление на безопасността на движението по пътищата, които ще се администрират от Държавната агенция за безопасност на движението.

 

 

Най-четени

Германската млечна компания “Меггле” затваря завода си в Шумен, освобождава 95 души

Германската млечна компания “Меггле” затваря завода си в Шумен, освобождава 95 души

Германският млекопроизводител “Меггле” се изтегля като млекопреработвател от нашия пазар и затваря завода си в Шумен, съобщиха от компанията. Това ще стане от 1 октомври, като мотивът е, че Meggle Group преструктурира бизнесоперациите си в цяла Югоизточна Европа. В същото време от компанията признават

Христо Иванов и Атанас Атанасов искат да върнат “Юбер”, таксиджии на бунт

Христо Иванов и Атанас Атанасов искат да върнат “Юбер”, таксиджии на бунт

Компанията имаше бизнес у нас през 2014 г., но бе спряна Искат да се махне и синият талон към книжката на шофьорите Да се даде възможност на мобилни приложения за споделено пътуване като “Юбер” да се върнат на пазара у нас, но при определени условия. Това е едно от предложенията за промяна в Закона за автомобилните превози

Взеха на документи скъпа кола на Ивайло Пенчев, станал жертва на измама

Взеха на документи скъпа кола на Ивайло Пенчев, станал жертва на измама

Собственикът на "Уолтопия" Ивайло Пенчев станал жертва на измама и му отнели скъпа кола по документи. Ето какво разказва самият той във фейсбук профила си: "Искам да ви споделя за едно престъпление, на което станах жертва, и което мисля че няма как да се получи без участието на държавни институции. Брутално е и може да се случи на всеки от вас

В Северозапада предпочитат да си закупят агне за Великден от стопаните

В Северозапада предпочитат да си закупят агне за Великден от стопаните

Повече са фермите, които директно предлагат агнета и ярета за Великден и Гергьовден. В Областната дирекция по безопасност на храните в Монтана заявка са подали собствениците на 17 ферми, с 6 повече от 2020 година. "Хората могат да са спокойни. Клането на животните се извършва под стриктен ветеринарен контрол

Пети блок на АЕЦ "Козлодуй" спря

Пети блок на АЕЦ "Козлодуй" спря

В АЕЦ "Козлодуй" започна днес плановият годишен ремонт на пети блок на атомната централа, съобщиха от централата. На блока ще бъде извършено презареждане на реактора за следващата горивна кампания и дейности, свързани с безопасността и с дългосрочната експлоатация на ядреното съоръжение. Планирано е изпълнение на превантивно техническо обслужване

Млад китаец създаде свой бизнес модел за родното му село

Млад китаец създаде свой бизнес модел за родното му село

„Готвачът, който не иска да бъде шивач, не е добър шофьор.“ Така се шегува Фън Инцян, който следва свой бизнес път точно по този начин. Той завършва Университета за наука и технологии в гр. Чунцин в специалност „Металургия“, но продължава да обича селския живот, защото е израсъл на село. След дипломирането Фън Инцян работи две години в предприятие

И 12-те млрд. лева за България от ЕС не събраха нови и стари политици

И 12-те млрд. лева за България от ЕС не събраха нови и стари политици

Депутатите задължиха Бойко Борисов да им представи плана за възстановяване на 21 април Вместо дебат по същество - скандали и обиди  Не чуха призива на бизнеса за съгласие в полза на икономиката Май нито старите, нито новите народни представители чуха тревогите и призива на българския бизнес да загърбят скандалите и да се обединят в името на

Повече пари за водород, саниране и фотоволтаици на покривите

Повече пари за водород, саниране и фотоволтаици на покривите

Общо инвестициите за зелен преход на икономиката са увеличени с близо 500 млн. до 3,8 млрд. лв., според третия вариант на плана за възстановяване Днес новият парламент за втори път ще дискутира плана за възстановяване, по който България може да получи над 12 млрд. лв. безвъзмездно от ЕС и още над 8 млрд. като дългосрочни заеми

Вижте кои мерки се облекчават от понеделник (Заповед)

Вижте кои мерки се облекчават от понеделник (Заповед)

Считано от понеделник, 19 април, посещенията в детски центрове, клубове и други, предоставящи организирани групови услуги за деца, се допускат при използване на не повече от 50% от капацитета на помещението и носене на защитни маски за лице от персонала. Това нарежда министърът на здравеопазването с издадена днес заповед

Кантарджиев: Да се отложи отварянето на стадионите и на нощните заведения

Кантарджиев: Да се отложи отварянето на стадионите и на нощните заведения

"НОЩ стартира с 4 лекари, хора от Външно министерство, Гранична полиция и полицията. Имахме задачи – да информираме правителството за движението на епидемията, което ще продължаваме да правим, и да координираме държавните институции". Това заяви  проф. Тодор Кантарджиев за "Офанзива с Любо Огнянов" по NOVANEWS Според него моловете не са толкова

Най-коментирани

Азиатският форум Боао: Икономическият растеж на Азия ще надвиши 6,5%

Азиатският форум Боао: Икономическият растеж на Азия ще надвиши 6,5%

На 18 април в Хайнан бе открит Азиатският форум Боао, чиято главна тема тази година е „Огромните промени в света: Съвместно споделяне на постиженията от глобалното управление и изграждане на инициативата „Един пояс, един път““. В рамките на форума бяха представени и два доклада, в които се посочва, че през 2021 г

България има два пъти по-голям фискален резерв от минимум изискуемия (Видео)

България има два пъти по-голям фискален резерв от минимум изискуемия (Видео)

Фискалният резерв към 31 март тази година възлиза на 7 млрд. и 900 млн. лева, посочи министърът на финансите в оставка Кирил Ананиев на пресконференцията в централата на ПП ГЕРБ. Той добави, че в началото на следващата седмица фискалният резерв ще надхвърли 8 млрд. лева. "Ние имаме два пъти по-голям фискален резерв от минимално изискуемия фискален

Бизнес и синдикати искат още 1,5 млрд. лв. към 12-е млрд. и планът за възстановяване да бъде внесен до 30 април

Бизнес и синдикати искат още 1,5 млрд. лв. към 12-е млрд. и планът за възстановяване да бъде внесен до 30 април

Бизнесът и синдикатите искат още 1,5 млрд. лв. да бъдат прибавени към 12-е млрд. лв. в плана за възстановяване и устойчивост. Това заявиха представителите на Асоциацията на индустриалния капитал в България, КТРИБ, БСК и БТПП и на синдикатите - КНСБ и "Подкрепа", на пресконференция. Те оповестиха и обръщение към парламентарно представените партии в

Турция разтърсена от мащабна измама с криптовалута

Турция разтърсена от мащабна измама с криптовалута

"Ударът на века с криптовалута", пише в заглавие турският в. "Сабах" тази сутрин. "Светът на дигиталните пари се разтресе от най-голямата измама в историята на републиката", предаде БТА.  Вестникът съобщава за предполагаемата измама на платформата за криптовалута Thodex, чиито потребители се оплакаха, че нямат достъп до авоарите си

Мораториумът спира 6-има директори на болници, концесии на 9 плажа и на летище Пловдив (Обзор)

Мораториумът спира 6-има директори на болници, концесии на 9 плажа и на летище Пловдив (Обзор)

Парламентарни емоции с неясен резултат Въпреки патоса от това решение, което ГЕРБ даде на КС, подадените за вписване бордове не може да се спрат, продължават и пътните проекти 6 болници може да останат без директори, а 9 плажа - да не бъдат концесионирани заради мораториум, който Народното събрание наложи на правителството

За стари задължения абсолютната давност ще важи от 2031 г.

За стари задължения абсолютната давност ще важи от 2031 г.

Конституционният съд бе поставен в неудобното положение да коригира обещания на политици Конституционният съд отмени частично абсолютната давност. Какви са причините за това решение след така шумните дебати по приемането на закона? Абсолютната давност беше въведена в една предизборна обстановка и отразяваше повече желанието на политиците да

България пак трета в ЕС по най-нисък дълг, само 0,1% ни дели от второто място

България пак трета в ЕС по най-нисък дълг, само 0,1% ни дели от второто място

България остава на трето място в Европейския съюз по най-нисък дълг спрямо брутния вътрешен продукт (БВП). Това показват данните на европейската статистическа служба Евростат. На първо място е Естония с 18,2%, след това е Люксембург (24,9%) и България (25%). Данните показват, че всъщност само 0,1 на сто ни делят от второто място

Американска агенция дава 1 млн. долара за план за “Топлофикация - София”

Американска агенция дава 1 млн. долара за план за “Топлофикация - София”

Близо 1 милион долара за изготвяне на пътна карта за развитие на “Топлофикация - София” ще даде Американската агенция за търговия и развитие (USTDA). Столичният общински съвет одобри днес подписването на споразумение за отпускане на безвъзмездна помощ за извършване на проучване, което да включва разработване на пътна карта за надграждане на

Приемат с 37,2% повече инженери в университетите

Приемат с 37,2% повече инженери в университетите

Общият брой на приеманите студенти през учебната 2021/2022 г. ще бъде увеличен с 3,2%, или с 1256 места, спрямо миналата учебна година. Това предвижда проект на решение на Министерския съвет за броя на студентите и докторантите в държавните университети през учебната 2021/2022 г. Заради политиките на Министерството на образованието и науката да се

С над 376 хиляди лв. Горна Оряховица ще създава еко отношение към боклука

С над 376 хиляди лв. Горна Оряховица ще създава еко отношение към боклука

Проектът “Община Горна Оряховица работи за общество с нулеви отпадъци“ бе представен в Деня на Земята. Проектът е по процедура „Изпълнение на демонстрационни проекти в областта на управление на отпадъците“ и се финансира от Оперативна програма „Околна среда 2014 - 2020“. Идеята е да се формира у гражданите екологично отношение към отпадъците

Мораториумът спира 6-има директори на болници, концесии на 9 плажа и на летище Пловдив (Обзор)

Мораториумът спира 6-има директори на болници, концесии на 9 плажа и на летище Пловдив (Обзор)

Парламентарни емоции с неясен резултат Въпреки патоса от това решение, което ГЕРБ даде на КС, подадените за вписване бордове не може да се спрат, продължават и пътните проекти 6 болници може да останат без директори, а 9 плажа - да не бъдат концесионирани заради мораториум, който Народното събрание наложи на правителството

За стари задължения абсолютната давност ще важи от 2031 г.

За стари задължения абсолютната давност ще важи от 2031 г.

Конституционният съд бе поставен в неудобното положение да коригира обещания на политици Конституционният съд отмени частично абсолютната давност. Какви са причините за това решение след така шумните дебати по приемането на закона? Абсолютната давност беше въведена в една предизборна обстановка и отразяваше повече желанието на политиците да

България пак трета в ЕС по най-нисък дълг, само 0,1% ни дели от второто място

България пак трета в ЕС по най-нисък дълг, само 0,1% ни дели от второто място

България остава на трето място в Европейския съюз по най-нисък дълг спрямо брутния вътрешен продукт (БВП). Това показват данните на европейската статистическа служба Евростат. На първо място е Естония с 18,2%, след това е Люксембург (24,9%) и България (25%). Данните показват, че всъщност само 0,1 на сто ни делят от второто място

Американска агенция дава 1 млн. долара за план за “Топлофикация - София”

Американска агенция дава 1 млн. долара за план за “Топлофикация - София”

Близо 1 милион долара за изготвяне на пътна карта за развитие на “Топлофикация - София” ще даде Американската агенция за търговия и развитие (USTDA). Столичният общински съвет одобри днес подписването на споразумение за отпускане на безвъзмездна помощ за извършване на проучване, което да включва разработване на пътна карта за надграждане на

Приемат с 37,2% повече инженери в университетите

Приемат с 37,2% повече инженери в университетите

Общият брой на приеманите студенти през учебната 2021/2022 г. ще бъде увеличен с 3,2%, или с 1256 места, спрямо миналата учебна година. Това предвижда проект на решение на Министерския съвет за броя на студентите и докторантите в държавните университети през учебната 2021/2022 г. Заради политиките на Министерството на образованието и науката да се

Фонд "Земеделие" изплати над 480 млн. лв. на земеделците за зелени плащания

Фонд "Земеделие" изплати над 480 млн. лв. на земеделците за зелени плащания

ДФ „Земеделие” изплати 480 436 511 лв. за Кампания 2020 по Схемата за плащане за селскостопански практики, които са благоприятни за климата и околната среда - зелени директни плащания (ЗДП). Подпомагане получиха 54 650 земеделски стопани, които спазват благоприятни за климата и околната среда селскостопански практики, съобщиха от ДФЗ

Паргов: Не трябва да се стига до приватизация на „Топлофикация София“

Паргов: Не трябва да се стига до приватизация на „Топлофикация София“

Трябва да има комитет за наблюдение, които да е в тесен контакт с консултанта, за да може да следим неговата работа и за всяко негово действие, категоричен е лидерът на БСП - София Работата на консултанта трябва да доведе подходящ външен мениджмънт, който да управлява ефективно „Топлофикация-София“. Работата му не бива да доведе до приватизация

Борисов: Осигурихме допълнителни 50 лева към пенсиите и за месец май

Борисов: Осигурихме допълнителни 50 лева към пенсиите и за месец май

„Отпускаме допълнителни 50 лева към пенсиите и за месец май. Средствата са в размер на 104 400 000 лева и ще бъдат изплатени на всички пенсионери независимо от размера на техните пенсии“. Това заяви премиерът Бойко Борисов по време на извънредното правителствено заседание, което се проведе днес чрез видеоконферентна връзка

България е сред страните в ЕС с най-нисък дълг

България е сред страните в ЕС с най-нисък дълг

Бюджетният дефицит в ЕС като цяло е нараснал до 6,9 на сто от брутния вътрешен продукт (БВП), а в еврозоната - до 7,2 на сто през 2020 година, съобщи европейската статистическа служба Евростат. Същевременно държавният дълг е нараснал до съответно 90,7 на сто и 98 на сто на фона на пандемията от коронавирус и мерките

Милен Велчев: Не е добре да се вдигат данъци, но ако се налага, може да е ДДС, при това временно

Милен Велчев: Не е добре да се вдигат данъци, но ако се налага, може да е ДДС, при това временно

За да се възползваме пълноценно от Плана за възстановяване и устойчивост и от новата 7-годишна рамка за европейско финансиране, е необходимо стабилно правителство с разумни политики, казва бившият финансов министър Още акценти: Може би ще се наложи актуализация на бюджета от следващото правителство Опитът показва