Страната ни отчита увеличение от 94% спрямо приходите от износ на пшеница, а спрямо количеството – 58% увеличение, става ясно от анализ на Българската стопанска камара (БСК).

Общата стойност от износа на зърнената култура е малко над 2 млрд. долара, а през последните години експорта се е увеличил с 15%. Това е показател за конкурентоспособността на българските зърнопроизводители, защото средният ръст на вноса през същия период в световен план е 10%. Най-големите пазари за българската пшеница са Испания и Гърция със съответно 14% и 13% насочена към тях продукция. Средната стойност на зърното от България за 2021 г. е 267 долара за тон, като в Йемен, Йордания и Етиопия може да достигне до 300 долара за тон, но изнесените количества са малки. Най-високи средни цени на пшеницата имат Южна Африка – 357 долара за тон, Австрия – 330 долара за тон, както и Белгия – 326 долара за тон.

Страната притежава и 20% пазара на патешки черен дроб, но стойността на изнесената стока възлиза на едва 6,7 млн. долара.