Между 2012 и 2019 година делът на водещите 20 компании в обема на търговията в по-голямата част от страните членки на ЕС се е понижил и при вноса, и при износа, отчита Евростат. Чрез сравняване на дела на водещите вносители и износители в общата стойност на вноса и износа на стоки може да се анализира ролята и влиянието на ключовите търговци, обяснява статистическата служба, предаде БТА. 

Международната търговия със стоки е ключов фактор за растеж в модерните икономики, отбелязва Евростат е съчетала статистически данни за международната търговия със стоки и бизнес статистика, като така са възможни нови и по-задълбочени анализи за компаниите, занимаващи се с импорт и експорт и отношенията между търговията и икономиката.

Делът на водещите 20 компании в общата стойност на вноса на стоки е намалял между 2012 и 2019 година в 22 от 27 страни членки. Най-голям спад в така наречената концентрация на вноса е отчетен в Люксембург и България (-10 процентни пункта и в двете страни). Люксембург е бил с най-високата концентрация през 2012 година.

В Литва и Хърватия (-9 процентни пункта, данните за Хърватия са от 2018 година вместо от 2019 година) също има значително понижение на концентрацията на вноса. Спадът в концентрацията на вноса е бил почти нулев в Австрия, Дания и Румъния.

Делът на водещите 20 компании в общия внос се е увеличил между 2012 и 2019 година в Малта (+7 процентни пункта, данните са за 2018 година), Белгия (+6 процентни пункта), Ирландия (+4 процентни пункта, данните са за 2013 година вместо за 2012 година), Словения (+3 процентни пункта) и Латвия (+0,1 процентни пункта).

Малта е била страната с най-голяма концентрация на вноса.
Износът на стоки не е бил толкова концентриран в големите компании между 2012 и 2019 година, но е с по-големи вариации, отколкото при вноса. В 14 от 27-те страни членки делът на водещите 20 износители в общата стойност на износа се е понижил между 2012 и 2019 година.

Концентрацията на износа е намаляла с 10 или повече процентни пункта във Финландия (-14 процентни пункта), Литва, България и Хърватия (-10 процентни пункта и в трите страни). Увеличението на концентрацията при износа е било най-изразено в Малта, където делът е нараснал с над 16 процентни пункта (данните са за 2018 година). Експортът е станал значително по-концентриран също в Белгия (+10 процентни пункта) и Ирландия (+9 процентни пункта, данните са за 2013 година). Никоя друга страна не е отчела растеж над 5 процентни пункта, отбелязва Евростат.