Осем милиарда 437 милиона лева е общият размер на кредитите в края на октомври, които все още са разсрочени заради пандемията от Covid-19.

Около милиард и 800 милиона лева от тях са задълженията на физическите лица, а останалите са на компании.

Възможността за отсрочване бе до пролетта, но все още има действащи договори в системата.

Милиард и 200 милиона лева е печалбата на банките към края на десетия месец на годината.