През годината не са емитирани облигации не международните капиталоти пазари

3,8 млрд. лв. вътрешен дълг е теглен за периода януари - ноември чрез емитиране на държавни  ценни книжа в 11 аукциона.  Това представлява изпълнение от 84,4% от лимита в закона за държавния бюджет, съобщават от Министерството на финансите.  През годината не са емитирани облигации на международните капиталови пазари, а и през декември не се очаква поемане на нов държавен дълг.

В проекта на бюджет за 2022 г. също е планирано емитиране на държавни ценни книжа. Заложеният лимит е около 10 млрд. лв., като те ще бъдат похарчени за рефинансиране на стар дълг, финансиране на планирания бюджетен дефицит, който е свързан с осъществяването на политики в социалната сфера, възстановяването и развитието на бизнеса. Останалата част ще се използва за набавянето на ресурс за обезпечаване на директните плащания по Общата селскостопанска политика на  България.

Финансовото министерство заявява, че  ще спази сроковете, които са предвидени за обсъждане на проекта за бюджет 2022 г. и ще го представи на 47-то Народно събрание. Законът е предвидил срокове и механизми за обсъждане и внасяне на поправки, които да дадат възможност за осъществяване на политиките на новото редовно правителство, смятат от ведомстовото.