За януари и февруари по мярката 60/40 ще се запази заетостта на над 75 хиляди работници. Това обяви социалният министър Георги Гьоков по време на парламентарния контрол в отговор на Деница Сачева от ГЕРБ.

Действието на мярката е удължено до края на февруари тази година. Според предвижданията за предоставяне на подкрепа за периода януари-февруари ще са необходими около 120 милиона лева, каза министърът. И направи сметката за подпомагането на лица въз основа на средствата - 761 лева изплатени на 1 лице на месец средно за периода август-октомври 2021 г.

Средствата позволяват удължаването на мярката до края на юни.

За първата половина на миналата година са запазени 207 407 работни места и са дадени 723 милиона и 400 хиляди лева. С промяната на мярката от 1 юли до края на годината, с която изискванията за предоставяне на приходите от продажба за предоставяне на подкрепа вече са диференцирани, са запазени 150 926 работни места. Изразходваните средства са 324, 7 млн. лв., отчете Гьоков. Това пък прави над 1 млрд. лв. по мярката 60/40 за изминалата година. С тях са подпомогнати едни от най-засегнатите от пандемията сектори - ресторантьорство, транспорт, търговия на дребно, преработващата промишленост и др. 

Изчисленията показват, че намалението в изплатените средства през второто полугодие спрямо първото са с около 55%, а намалението на броя на запазените места е 27%. По този начин, чрез въведената промяна, се подобрява ефективността на мярката, отчете министърът.

Промените в мярката са обусловени от възстановяване на икономическата активност на фирмите и намаляване на броя на предприятията с по-ниски приходи спрямо предходния месец съгласно бизнес изследванията на НСИ. Едновременно с това бе отчетен ръст на заетостта на тримесечна база през второто и третото тримесечие на 2021 г. и спад на регистрираната безработица на месечна база от февруари 2021 г. на годишна база от март, обясни министърът. 

Мярката продължава да се прилага и подкрепя най-засегнатите сектори в страната, допълни Гьоков. Подкрепени са около 13 хиляди работодатели да запазят своя персонал и да продължат да работят.

В резултат изпълнението на мярката се ограничава и ръста на безработицата. Към 10 януари 2022 г. в Бюрата по труда са регистрирани 162 895 души, а равнището на регистрираната безработица е 4,96%. За сравнение на същата дата през 2021 г. в Бюрата по труда са били регистрирани 229 925 души. Намалението на годишна база е с 29,2%, каза Гьоков.

Към момента на създаването си тази мярка бе предвидена да се бори с последиците от COVID-19, но към днешна дата има криза с цените на тока и др. фактори, коментира Сачева. И препоръча да се обсъди нов дизайн на мярката.

Със сигурност мярката ще бъде обсъдена и разгледана, може би на един от следващите съвети по тристранно сътрудничество, обясни Гьоков.