Транспортът също се възстановява

Оборотите на туристическите агенции и всички услуги, свързани с организиране на настанявания в хотели и почивки, са се увеличили със 104,9% през първото тримесечие в сравнение с година по-рано. Това показват данните на статистиката за оборотите в сектора на услугите през първите три месеца на годината. Това е секторът от услугите, който отбелязва най-големия ръст на годишна база.

Сравнението се прави с период, в който дейността на туристическите агенции и туроператорите беше намаляла заради пандемията, но от данните излиза, че първото тримесечие на 2021 г. е било последното лошо за туризма. След това през цялата 2021 г. оборотите на тези дейности са нараствали.

Други дейности от сферата на услугите, в които също има увеличение на оборотите, са транспортните дейности - въздушният транспорт и товарният, както и логистичните и складовите дейности. При тях увеличението е с между 46 и 52% на годишна база, но те също пострадаха много от пандемията и пълното възстановяване на оборотите им от 2019 г. ще изисква още време. В транспорта като цяло оборотите са се увеличили на годишна база с 26,8%, но част от този резултат може и да се дължи на повишението на цените, а не толкова на увеличението на дейността на самите транспортни фирми.

Услугите, които бележат най-слаб ръст и дори намаление на оборотите, са тези, свързани с юридически, счетоводни и консултантски дейности.