"Булгаргаз" е внесла заявление в КЕВР за поевтиняване на природния газ от 1 юни. Компанията е предложила цена от 141,28 лв. за мегаватчас при цена през месец май от 162,17 лв. Предложението на държавната газова компания е за намаление на цената с 12,88% по-ниска. 

Съобщава се, че към заявлението са приложени справки за цени и количества на газа за този месец, документи, които удостоверяват цените на алтернативните на природния газ горива, тоест петролните деривати - газьол и мазут, на база на чиито котировки са в основата на формулата за цената на азерския газ, както и справка за прогнозни, заявени и получени количества природен газ по договорите с "Газпром експорт" и азербайджанската компания по месеци за 2022 г. 

Представен е на регулатора и подписан договор за доставка на газ.