Каква е ситуацията с горивото за АЕЦ "Козлодуй" ? Този въпрос повдигнаха политици във връзка с напрежението с Руската федерация.

V блок има касети за презареждане до 2024 г., тогава ще влязат евентуално първите 42 касети гориво на американската компания "Уестингхаус", ако тя получи разрешение от Агенцията за ядрено регулиране. Тези стъпки за диверсификация са планирани. 

Централата има налично гориво за 5 презареждания на VI блок, тоест до 2026 г., и договор за още 8 доставки. 

Източници, близки до АЕЦ, казват, че "Козлодуй" е най-добре обезпечената с гориво централа в Европа. Дори ако има проблем с американското гориво, то касетите за VI блок ставали и за V. 

Както "24 часа" е писал, VI блок работи с нов тип гориво на ТВЕЛ - типа ТВСА 12, презареждането с него поетапно започна през 2016 г. за четири години. V блок работи с касети ТВСА. 

Замяната и работата на двата вида гориво в един реактор стана безпроблемно, припомнят ядрени експерти. Съвместяването на касети с два типа гориво кара специалистите да твърдят, че "Козлодуй" има опит за предстоящото въвеждане на първите 42 касети гориво на "Уестингхаус" през 2024 г., ако получат разрешение от Агенцията за ядрено регулиране.