Проучване в ЕС, Швейцария, Норвегия и Обединеното кралство показа нарастване на дела на незаконно произведените и потребени цигари, от които правителствата в ЕС губят над 10 милиарда евро данъци за година

Резкият и значителен ръст на акциза върху тютюневите изделия, който води до тяхното поскъпване, не се отразява съществено върху намаляване на тютюнопушенето. Това води до увеличение на дела на незаконните цигари на всеки пазар, на който цигарите поскъпват прекомерно поради увеличения налог. Това е един от изводите в доклад - проучване на пазара на цигари през 2021 г., изготвен от KPMG по поръчка на „Филип Морис Интернешънъл“ и публикуван преди дни.

През 2021 г. се наблюдава увеличение на дела на фалшивите цигари, произведените под непознати и нерегистрирани марки, които са част от така наречения нелегален пазар. Това се наблюдава в целия Европейски съюз, където общото незаконно потребление през 2021 г. е нараснало средно с 3,9%, т.е. с 1,3 милиарда нелегални цигари, достигайки общо за годината 35,5 милиарда къса.

Според доклада средното увеличение на незаконното потребление в ЕС се дължи до голяма степен на отчетеното 33-процентно нарастване на потреблението на фалшиви продукти във Франция.

В около половината - 16 от 27-те държавите членки се наблюдава спад или стабилизиране на потреблението на незаконни цигари. Сред тези държави е например Полша, където се отчита най-големия спад в обемите на незаконни цигари.

В България през последните години делът на незаконното производство и консумация на тютюневи изделия намалява и е сред най-ниските в ЕС. Макар през 2021 г. делът на фалшивите и контрабандни цигари да нараства двойно, тъй като ръстът тръгва от ниска база, в крайна сметка делът им е доста нисък – 1,6%.

Друга ясно различима тенденция, изтъкната в доклада, е, че поради ограниченията, свързани с пътуванията и пресичането на границите по време на пандемията, престъпните групи вече предпочитат да произвеждат фалшивите продукти вътре в самия ЕС, вместо да ги правят във фабрики в страните близо до ЕС или в Близкия Изток и после да ги внасят в общността, както беше през предишните години.

При това от интервютата, проведени от KPMG с представители на седем различни правоохранителни органи, е установено, че незаконните производствени обекти все повече се изместват на запад в Европа, за да са близо до крайните пазари, за които те са предназначени, където цените са най-високи, например Франция и Обединеното кралство.

Между акциза върху тютюневите изделия и крайната цена има много ясна връзка. В периода 2017-2021 г. във Франция например заради увеличението на акциза върху цигарите средната цена на една опаковка се е увеличила с 50% до над €10. А в същото време процентът на тютюнопушене не спада значително – само с 1,4 проценти пункта до настоящите си нива от 25,5%.

Как е в България

Страната ни остава на дъното на ценовия диапазон на цигарите в ЕС поради най-ниските нива на акцизите на тютюневите изделия. Всички останали държави от ЕС, включително близките по жизнен стандарт и цени като Румъния, Хърватска и Полша прилагат от няколко години доста по-високи акцизни ставки на цигарите и други тютюневите изделия. Минималният акциз при нас, достигнат през 2018 г., е и минимално изискуемия според Директивата за акциза на тютюневите изделия от 2011 г. Този акциз е 90 евро на 1000 къса цигари и под него не може да се пада.

За сравнение, следващите по размер на прилагания минимален акциз страни в ЕС започват от 105 евро на 1000 къса цигари (Полша) и 114 евро в Румъния. А в Ирландия минималният акциз е 446 евро, а във Франция - 344 евро.

В същото време предстои директивата за акциза върху тютюневите изделия да бъде преразгледана в края на годината и минималната ставка да се увеличи. Замразяването на акциза от 4 години насам и съответно на цените, спомага за поддържане на ниско ниво на нелегалния пазар в България, но това поставя българския пазар в доста лошо положение, тъй като ще се наложи много рязко увеличение на цените, което естествено ще увеличи дела на нелегалния пазар.

Същото се случи през 2010 г. когато финансовият министър Симеон Дянков предложи рязко вдигане на минималния акциз на цигарите, за да достигне бързо европейските изисквания. Съответно цената на кутия цигари трябваше да порасне повече отколкото българският потребител можеше да приеме. Това естествено рефлектира пагубно върху легалния пазар, а нелегалния достигна невижданите по онова време в ЕС нива от близо 35% и трябваше цяло десетилетие упорита борба, за да намалее до сегашните нива.

Защо е лошо да има нелегален пазар

Ако всички нелегални цигари, продадени и изконсумирани на пазара в ЕС през 2021 г., бяха закупени легално, правителствата в общността щяха да съберат допълнителни €10,4 млрд. приходи от данъци.

Тревожно е, че в държавите с високи акцизни ставки за цигарите, като Франция, се вижда нарастване на потреблението на фалшиви цигари, а не намаляване на тютюнопушенето. Във Франция през последните пет години, докато средната цена на опаковка законни цигари нараства повече от петкратно, незаконната търговия расте, а броят на пълнолетните пушачи спада съвсем пренебрежимо.

„Рискът все повече пълнолетни пушачи, особено такива с ниски доходи, да се насочат към незаконната търговия вече е значителен. Бездимните алтернативи на цигарите могат да допринесат за намаляване на тютюнопушенето и ако те са налични и финансово достъпни за пушачите, не могат да направят по-добрия избор, а не да купуват от черния пазар“, коментира Грегоар Вердо, старши вицепрезидент „Връзки с обществеността“ на „Филип Морис Интернешънъл“ по повод излизането на доклада.

Той вижда надежда в това, че в други държави от ЕС са възприели политики за данъчно диференциране на алтернативите на цигарите, които лежат в основата на постоянния спад в потреблението на цигари, като същевременно допринасят за намаляване на незаконната търговия, и тези политики вече дават обещаващи резултати в някои страни. “Европейската комисия в Брюксел трябва да стъпи върху този фундамент в бъдеще“, смята той.