"БДЖ - Товарни превози" започва разговори със Световната банка за реализация на инвестиционната си програма

Средната възраст на локомотивите е 45 г., на 90% от вагоните - 40

„БДЖ-Товарни превози“ започва разговори със Световната банка за реализация на инвестиционната си програма до 2024 г. Дружеството ще преговаря за привличане до 400 млн. лв. капитал. Средствата са за  5 нови електрически и 15 дизелови локомотиви, както и на 600 специализирани товарни вагони. Инвестициите в подвижен състав и жп инфраструктура са основен приоритет на Министерството на транспорта и съобщенията.

Програмата предвижда основни ремонти на 10  локомотива и 250 товарни вагони.

В последните години „БДЖ-Товарни превози“ не успява да отговори на изискванията на пазара и има затруднения в изпълнение на графика на превози поради липсата на достатъчно подвижен състав.

Средната възраст на електрическите локомотиви е 45 години, а 90 процента от вагоните са доставени преди 40 години. Ремонтната поддръжка се извършва главно в локомотивните депа на дружеството, които нямат достатъчен капацитет.

В същото време, обемът на заявките за превоз се увеличава, а липсата на подвижен състав крие риск от загуба на клиенти и нереализирани печалби.

Новите вагони и локомотиви ще върнат БДЖ–Товарни превози на пазара като силен конкурентоспособен играч.

Мениджмънтът на дружеството изчислява, че с модернизирането на локомотивния и вагонен парк, ще могат да бъдат изпълнени превози на товари, които само за първата година ще донесат около 28 млн. лв. приходи. Прогнозите са, че от втората година ще бъде генерирано допълнително по още 5 процента увеличение на приходите. Това предполага инвестицията от 400 млн. лв. да се изплати за срок около 11 години.