Бившият екоминистър спря в последните си часове на поста валиден ОВОС за аутобана през Кресненското  дефиле, защото Европейската комисия искала алтернативни варианти

Седем месеца бившите вече министри на околната среда и водите Борислав Сандов и на регионалното развитие Гроздан Караджов спореха какво да правят с магистрала “Струма”, по-конкретно с отсечката през Кресненското дефиле.

Още през първите дни на четворната коалиция, некоординирано с колегата си, Сандов се обяви за връщане на старата опция с прокопаването на 15-километров тунел, докато през това време вече течеше процедурата по избор на изпълнител на сегашния вариант с две отделни трасета.

Неразбирателството продължи буквално до последния ден на правителството - в понеделник вечерта Борислав Сандов е подписал решение, с което по неговите думи спира изпълнението на две процедури по строителството на въпросния лот 3.2 към Агенция “Пътна инфраструктура”. Не е ясно как точно министър на околната среда прекратява нещо, което се извършва от друго ведомство, в случая от АПИ.

След писмо от Европейската комисия вчера спрях изпълнението на проекти в Кресненското дефиле, обяви Сандов във вторник следобед в “официално съобщение” - вече чрез фейсбук профила си, след като предаде министерския пост на досегашната шефка на Изпълнителната агенция по околната среда (ИАОС) Росица Благова.

Бившият вече министър обяснява, че на 27 юли българското правителство е получило писмо от службите на Европейската комисия, в което се посочва, че в изпълнение на европейските директиви ЕК очаква от българското правителство нова оценка по ОВОС и оценка за съвместимост с “Натура 2000” на магистрала “Струма” за лот 3.2 в района на Кресненски пролом, като в нея пълно и равностойно се оценят отново всички смислени алтернативи.

ЕК недвусмислено е подчертала, че не може да се предрешава изборът на алтернативи и че службите на ЕК ще наблюдават отблизо всички действия по проекта и ще гарантират съответствието с екологичното законодателство, като вземат нужните мерки в тази посока, ако е необходимо.

Един ден преди писмото на ЕК, на 26 юли, аз посочих абсолютно същите обстоятелства на министъра на регионалното развитие и благоустройството. А именно, че за да се спазят изискванията на европейското и националното законодателство и да не се загубят европейски средства, е нужно да се изготвят нов ОВОС и ОС (оценка за съвместимост) и че старият ОВОС отпреди няколко години не може да се прилага, допълва Сандов.

По думите му и двете спрени от него процедури влизат в нарушение на европейските изисквания, защото водят до липса на нов ОВОС и ОС и предопределят изпълнението на алтернативата, одобрена през 2017 г. - тоест неспирането им пряко би довело до нарушаване на европейските директиви и на условията на ЕК и последващи мерки от страна на комисията спрямо България.

Още от началото на мандата на правителството посочвах, че максимално бързото започване на нов ОВОС и ОС с всички смислени алтернативи извън Кресненския пролом и град Кресна е най-важното условие за ускоряване на строежа на магистралата, за получаване и запазване на европейското финансиране и за предотвратяване на бъдещи наказателни процедури.

Няма риск за загуба на европейско финансиране вследствие на това решение, уточнява Сандов.

Така на практика процесът по довършване на магистралата започва отново от самото начало, тъй като трябва да се направи нова Оценка за въздействие на околната среда, а това е дълга и сложна процедура. При това досегашният опит показва, че тя е и проблемна, защото всеки заинтересован може да я обжалва и съдебната одисея да продължи с години, както се беше случило с действащата до вчера ОВОС.

В случая обаче Сандов не атакува настоящата оценка в неговата същина, т.е. не предрешава дали и откъде точно да мине магистралата в тази си част, с която тя най-после може да бъде напълно завършена.

Проблемът според него е в инвестиционния проект за изграждане на оградни и дефрагментационни съоръжения по част от дясното платно на бъдещата магистрала, с които да се предпазят дивите животни и птици от трафика. В решението си Сандов е препоръчал тези мерки да бъдат внесени като самостоятелно инвестиционно предложение извън обхвата на ОВОС от 2017 г. Предложението е от него да се изключат мерки, които могат да доведат до допълнителен бариерен ефект - включително мерките за изграждане на преградни съоръжения за малки животни по дължината на съществуващия път извън тези, чиято цел е да насочват животните към входовете и изходите на дефрагментационните съоръжения.

Решението може да бъде обжалвано в 14-дневен срок от съобщаването му пред Върховния административен съд.

Независимо от това стопирането на сега действащата ОВОС слага прът в колелото на магистрала “Струма”.

Защото вече има избрани изпълнители на тази отсечка от магистралата, които са подали оферти още през 2020 г. въз основа на актуалния тогава доклад и съобразявайки се с неговите параметри, обясниха от пътната агенция.

Най-общо казано, те предвиждат едното платно на магистралата да бъде сега действащият път през Кресненското дефиле, а това за другата посока на движение да е новоизградено и да минава източно от дефилето.

Още през 2021 г. се стигна до избор на изпълнители на двете отсечки - по стария път и по новото платно, но с тях не са сключени договори, защото липсва финансиране.

Новият програмен период на оперативна програма “Транспортна свързаност” все още не е утвърден.

Но дори да бяха сключени договорите, при такъв казус те се подписват под условие, че сроковете по тях започват да текат от момента, в който се осигури финансирането.

При положение че на практика няма валиден ОВОС, се стига до положение и двете тръжни процедури да се канселират и всичко да почне наново, т.е. да се изчака нова ОВОС, което само по себе си ще отнеме много време. След това въз основа на нея да се обявят нови търгове и фирмите да пренапишат офертите си.

Консорциумът от фирми, избран за новата отсечка, бе предложил цена от 1,2 млрд. лв., но при калкулаци през 2020 г. Оттогава цените на повечето материали са се вдигнали двойно. Колко ще струват след още един период от поне 1-2 години, е трудно да се каже отсега, но със сигурност магистралата през Кресненското дефиле вече ще е несравнимо по-скъпа.