В периода януари-юни 2022 г. стойността на вноса на Гърция от Русия е била 3461,1 млн. евро, което е увеличение със 112,3 процента в сравнение със същия период през 2021 г., когато е била 1630,1 млн. евро, показват данни на гръцката статистическа служба, цитирани от икономическия портал capital.gr.

От друга страна гръцкият износ за Русия е отбелязал спад с 30,3 процента на годишна база – от 86,4 на 60,2 млн. евро през първото шестмесечие на годината. В резултат през първата половина на 2022 г. дефицитът на Гърция в търговията с Русия е 3400,9 млн. евро.

Въпреки че в данните на гръцката статистика това не е посочено изрично, увеличението на стойността на гръцкия внос явно се дължи на поскъпването на петролните продукти и природния газ, които представляват основната част на гръцкия импорт от Русия.