Световните резерви от изкопаеми горива съдържат еквивалента на 3,5 трилиона тона парникови емисии, които ще бъдат освободени, ако залежите бъдат използвани, а това ще постави под въпрос международните климатични цели, сочи проучване, цитирано от Франс прес.

Това феноменално количество съответства на емисиите, които ще попаднат в атмосферата, ако запасите от петрол, газ и въглища бъдат изцяло добити и използвани, според световен регистър, създаден от "Карбон трекър" (Carbon Tracker) - неправителствена организация, анализираща финансовите последици от климатичните промени - и американската екологична група "Глоубъл енерджи монитър" (Global Energy Monitor), съобщава БТА.

Това се равнява на повече от всички произведени емисии от времето на индустриалната революция насам и над седем пъти оставащия въглероден бюджет за спазване на ограничението за температурното покачване от 1,5 градуса по Целзий, изтъкват авторите на проучването. Понятието за въглероден "бюджет" означава количеството СО2, което може да бъде емитирано за определен резултат, в случая - най-амбициозната цел на климатичното споразумение от Париж.

Затоплянето от началото на промишлената ера, подхранвано от изкопаемите енергии, вече достига 1,1 градуса по Целзий и е довело до множество бедствия.

Международната агенция за енергията (МАЕ) предложи миналата година човечеството да се откаже от всеки нов петролен или газов проект, за да се допринесе за бърз спад на търсенето и така да се запази под контрол глобалното затопляне.

Регистърът, съдържащ данни за над 50 000 находища в 89 страни, има амбицията да предостави на политическите ръководители и на гражданското общество необходимите данни, за да се управлява постепенното излизане от изкопаемите енергии.

Регистърът показва, че САЩ и Русия притежават поотделно достатъчно запаси от изкопаеми горива, за да "взривят" целия световен въглероден бюджет, дори и всички други страни незабавно да спрат добива си. В него е идентифициран и най-големия източник на емисии в света - петролното находище Ал Гавар в Саудитска Арабия.

"Световният регистър ще помогне на правителствата, компаниите и инвеститорите да взимат решения, за да сведат своето производство на изкопаеми горива до температурната граница от 1,5 градуса по Целзий и така да попречат, по-конкретно, за изчезването на островите заради покачването на океанските води", подчерта министърът на външните работи на островната държава Тувалу Саймън Кофе.